TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ LỚP HỌC ĐÔNG HỌC VIÊN

why
  • Bạn đang bù đầu khi dạy lớp 100, 200, thậm chí 1000 học viên?
  • Bạn cùng 1 lúc giảng dạy và quản lý nhiều lớp học?
  • Bạn đang dùng rất nhiều các phần mềm, công cụ online khác nhau?
  • Bạn mất rất nhiều thời gian để quản lý lớp, chấm điểm, hướng dẫn, tương tác với học viên?
  • Bạn phải giảng đi giảng lại, động viên mà học viên vẫn không chịu học?

TIẾT KIỆM 70% THỜI GIANTĂNG NĂNG SUẤT CỦA BẠN LÊN HƠN 300%

gifquayGIẢI PHÁP 4 BƯỚC CỦA THINKING SCHOOL

clickclipQUẢN LÝ LỚP ĐÔNG – TƯƠNG TÁC TỐT – CHẤT LƯỢNG CAO

4 THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG LMS – THINKING SCHOOL

Chức năng
E-learningHướng dẫn học viên vào học và sử dụng hệ thống
Tạo lớp
Tạo bài giảng
Tạo và chấm bài kiểm tra tự động
Tạo bài tập
Nhúng Game quizlet
Thảo luận dưới bài giảng
Phòng học trực tuyến thời gian thực LiveChiếu slide
Chiếu video
Chia thành nhiều phòng nhỏ để họp nhóm
Tạo khảo sát
Ghi hình và lưu trữ lại buổi giảng
Moblie appXem bài giảng
Thảo luận bên dưới bài giảng
Làm bài quiz
Tham gia live streaming
Chơi game
Dashboard quản lýQuản lý danh sách học viên
Quản lý tiến độ học tập
Quản lý và chấm bài tập
Quản lý và chấm bài kiểm tra
Tin nhắn, thông báo, chia nhóm
Điểm danh

Thinking School @2018