Bài tập cá nhân 2 (online skill)

 • Mỗi học viên chọn 1 chủ đề trong môn học mà mình muốn giảng cho học sinh và quay 1 clip bài giảng hoàn chỉnh  trong khoảng 12-15 phút
 • Quay bằng thiết bị tự có: điện thoại, máy tính bảng, máy tính; Yêu cầu: hình ảnh và âm thanh rõ. Upload lên youtube và gửi link về cho giảng viên.
 • Giới thiệu tên bài học, mục tiêu, nội dung chính, giảng 1 nội dung cụ thể, đặt các câu hỏi hay bài tập
 • Soạn 3-5 câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá học viên với nội dung này. Gợi ý: Kahoot, Quizizz, Google Form, Microsoft Form.
 • Tạo 1 game để học viên ôn tập/thực hành nội dung này. Gợi ý: Quizlet, Mentimeter, StudyBlue.
 • Đánh giá: Mỗi học viên sẽ xem và feeback cho bài của 5 học viên khác (tùy chọn) theo hướng dẫn và nhận xét trực tiếp trên comment dưới clip trên Diễn đàn lớp học.

Nộp bằng cách: 

  • ĐIỀN THÔNG TIN VÀO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH  GIÁ (tiêu chí đánh giá nằm trong file tự đánh giá)
  • UPLOAD LÊN HỆ THỐNG ĐỂ ĐƯỢC GHI NHẬN ĐÃ NỘP
  • POST BÀI LÀM CỦA MÌNH TẠI DIỄN ĐÀN LỚP HỌC để chia sẻ với các học viên trong lớp

NỘP BÀI TẬP: Bài tập cá nhân 2 (online skill) TỔNG ĐIỂM: 100   TỔNG THỜI LƯỢNG: 1 tháng, 2 tuần

Chưa nộp bài

Điểm đánh giá: 4.3/5 (30)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018