Bài tập 2 (online skill)

Bài tập 2:

  • Mỗi học viên chọn 1 chủ đề trong môn học mà mình muốn giảng cho học sinh và quay 1 clip bài giảng về nội dung này 5-7 phút
  • Quay bằng thiết bị tự có: điện thoại, máy tính bảng, máy tính; Yêu cầu: hình ảnh và âm thanh rõ. Upload lên youtube và gửi link về cho giảng viên.
  • Giới thiệu tên bài học, mục tiêu, nội dung chính, giảng 1 nội dung cụ thể, đặt các câu hỏi hay bài tập
  • Soạn 3-5 câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra học viên với nội dung này – tạo account trên Kahoot và sử dụng Kahoot để cho học viên làm trắc nghiệm này
  • Tạo 1 bộ flashcard trên Quizlet cho nội dung này và cho học sinh chơi
  • Đánh giá: Mỗi học viên sẽ được phân công xem và feeback cho bài của 5 học viên khác theo hướng dẫn và nhận xét trực tiếp trên comment dưới clip trên youtube.
  • Hạn nộp bài: trước 19:00, 17-04-2020
  • Nộp bằng cách: copy đường link vào phần nộp bài ở dưới

NỘP BÀI TẬP: Bài tập 2 (online skill) TỔNG ĐIỂM: 100   TỔNG THỜI LƯỢNG: 1 tháng, 2 tuần

Chưa nộp bài

4.2/5 (20)
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018
X