Kỹ năng giảng dạy Online

4,000,000  2,000,000 
4.7/5 (133)

 

Mục tiêu

 1. Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA
 2. Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các đánh giá..
 3. Trang bị kỹ năng quay và biên tập 1 clip bài giảng online
 4. Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng 1 số công nghệ E-learning và các applications để thiết kế hoạt động trên lớp

Đối tượng học viên

 1. Giáo viên các cấp (1, 2, 3, trung cấp)
 2. Giảng viên đại học, cao đẳng
 3. Giảng viên nội bộ của các doanh nghiệp
 4. Các nhà quản lý giáo dục
 5. Các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm ứng dụng e-learning trong đào tạo nhân viên
 6. Các phóng viên khoa giáo của các báo, đài
 7. Những ai quan tâm đến học và dạy online

Hình thức

 1. Online 100%: học viên học trên hệ thống E-learning, tham gia các bài giảng trực tuyến (live streaming), làm bài tập
 2. Thời gian (dự kiến): 24/11/2020 – 15/12/2020

Giảng viên

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Khách mời (dự kiến)

 1. Lê Quang Thu Ngọc – Organizational Development Manager, Fashion Garment
 2. International guess speaker from European University – TBC

 

 

 

4.7/5 (136)

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Nhu cầu đào tạo của học viên Miễn phí 00:00:00
Chương trình đào tạo Miễn phí 00:00:00
Các hoạt động của khóa học Miễn phí 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School Miễn phí 00:00:00
SÁNG KIẾN LỚP HỌC 00:00:00
Qui định đối với học viên Chính thức và Dự thính Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
HỖ TRỢ KỸ THUẬT 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẦU KHÓA
Tự đánh giá Kỹ năng giảng dạy online (đầu khóa) Miễn phí 00:00:00
Kết quả tự đánh giá đầu khóa học (Khóa 2) 00:00:00
Kết quả đánh giá đầu khóa học (Khóa 3) 00:00:00
--GAME TỰ HỌC
Game Quizlet tự học (online skill) 00:00:00
BÀI LÀM CỦA HỌC VIÊN K1-2020
--BÀI TẬP 1 - HỌC VIÊN KHÓA 1-2020
Danh sách lớp học Dự thính, Chính thức 1 và 2 Miễn phí 00:00:00
Các bài giảng Live của khóa 1-2020 Miễn phí 00:00:00
BT 1- Trần Nguyên Bảo Trân 00:00:00
BT 1- Anh Nguyet Do 00:00:00
BT1- Vũ Hoài Nam 00:00:00
BT1- Lương Thị Hồng Gấm 00:00:00
BT1- Tạ Quốc Dũng Miễn phí 00:00:00
BT1- Nguyễn Thế Dân 00:00:00
BT1- Trâm Nguyễn 00:00:00
BT1-Lý Phương Duyên Miễn phí 00:00:00
BT1- Lương Bảo Bình 00:00:00
BT1- Nguyễn Thị Hồng Ngọc 00:00:00
BT1- Trần Minh Thăng Miễn phí 00:00:00
BT1- Dương Khánh 00:00:00
BT1- Kim Long 00:00:00
BT1- Nguyễn Thái Sanh 00:00:00
BT1- Phạm Thị Quỳnh Mai Miễn phí 00:00:00
BT1- Đỗ Thị Xuân Lan 00:00:00
BT1-Lê Thu Thảo 00:00:00
BT1-Nguyễn Khánh Ly 00:00:00
BT1- Hà Minh Tuấn 00:00:00
BT1- Lu Tùng Thanh 00:00:00
Nếu không trao quyền? 00:00:00
BT1-Bích 00:00:00
BT1-Phạm Nguyễn Thùy Trinh 00:00:00
BT1- Nguyễn Văn Toàn 00:00:00
BT1- Erin 00:00:00
BT1- Lương Ngọc Thuận Miễn phí 00:00:00
BT1- Nguyễn Hữu Phi Trường 00:00:00
BT1- Nguyễn Văn Hợp 00:00:00
BT1- Nguyễn Minh Phượng 00:00:00
BT1- Nguyễn Hoàng Thanh Trang 00:00:00
BT1 – Vũ Anh Tuấn 00:00:00
BT1 – Nguyễn Bá Phương Miễn phí 00:00:00
BT1- Doang Nguyễn 00:00:00
BT1- Hải Yến 00:00:00
BT1- Trần Thanh 00:00:00
Bài tập 1 – Huy Tú 00:00:00
--BÀI TẬP 2 - HỌC VIÊN K1-2020
BT2- Erin 00:00:00
BT2- Nguyễn Hữu Phi Trường 00:00:00
BT2- Lu Tùng Thanh 00:00:00
BT2- Trâm Nguyễn 00:00:00
BT2- Đỗ Việt Linh 00:00:00
BT2- Lương Bảo Bình 00:00:00
BT2- Vũ Hoài Nam 00:00:00
BT2- Nguyễn Thế Dân 00:00:00
BT2 – Vũ Anh Tuấn 00:00:00
BT2 – Đỗ Thị Xuân Lan 00:00:00
BT2-Nguyễn Văn Hợp 00:00:00
BT2 – Nguyễn Văn Toàn 00:00:00
BT2 – Nguyễn Hoàng Thanh Trang 00:00:00
BT2- Trần Minh Thăng 00:00:00
BT2- Bích 00:00:00
BT2- Nguyễn Thị Hồng Ngọc 00:00:00
BT2- KIm Long 00:00:00
BT2- Tạ Quốc Dũng 00:00:00
BT2 – Lý Phương Duyên 00:00:00
BT2- Cô Nguyễn Khánh Ly 00:00:00
Bài tập 2 – Huy Tú 00:00:00
--BÀI TẬP 3 - HỌC VIÊN K1-2020
BT4 – Lương Bảo Bình Miễn phí 00:00:00
BT4- Kim Long 00:00:00
BT4- Đỗ Thị Xuân Lan 00:00:00
BT4- Mai Nam Hà 00:00:00
BT4- Trần Minh Thăng 00:00:00
BT4- Tạ Quốc Dũng 00:00:00
BT4- Lý Phương Duyên 00:00:00
BT4- Cô Bích 00:00:00
BT4- Phi Trường 00:00:00
Bài tập 3- Huy Tú 00:00:00
Bài tập 3 – Nguyễn Bá Phương 00:00:00
BÀI LÀM CỦA HỌC VIÊN K2-2020
--Bài tập 1 - K2-2020
BT1- Nguyễn Thị Ngọc vui 00:00:00
BT1- Thi Lê 00:00:00
BT 1- Từ Công Nam 00:00:00
BT1- Nguyễn Quốc Vỹ 00:00:00
BT1- Huỳnh Thị Thúy Diễm 00:00:00
BT1 – Nguyễn Kim Suyên 00:00:00
BT1 – Trần Nguyễn Cảnh Tân 00:00:00
BT1 – Ngô Đình Hoàng Diễm 00:00:00
BT – Nguyễn Thị Kiều Giang 00:00:00
BT1 – Đặng Quốc Hưng 00:00:00
BT1 – Dư Trần Hưng 00:00:00
BT1 – Hồ Công Sơn 00:00:00
BT1 – Lê Văn Thông 00:00:00
BT1- Nguyễn Thế Phúc 00:00:00
BT1- Phạm Minh Tuấn 00:00:00
BT1- Lan Anh 00:00:00
BT1- Phước Hậu 00:00:00
BT1- Như Thảo 00:00:00
BT1- Diễm Châu 00:00:00
BT1- Nhi Trần 00:00:00
BT1- Thiện Tâm 00:00:00
BT1- Vĩnh Thạch 00:00:00
BT1- Xuân Tiên 00:00:00
BT1- Hồng Châu 00:00:00
BT1- KIm Vượng 00:00:00
BT1- Lê Văn Sáng 00:00:00
BT1- Ngọc Minh 00:00:00
BT1- Thái Hải Hà 00:00:00
BT1- Thanh Thúy 00:00:00
BT1- Lê Thị Yến Nhi 00:00:00
BT1- Ánh Hân 00:00:00
BT1- Đỗ Thị Thủy 00:00:00
BT1-Hòa Hợp 00:00:00
BT1- Lưu Văn Đại 00:00:00
BT1- Hoa Thám 00:00:00
BT1- Nguyễn Thế Long 00:00:00
BT1- Hoàng Anh 00:00:00
Bài tập 1 – Giang Anh 00:00:00
Bài tập 1 – Thu Hương 00:00:00
--BÀI TẬP 2- K2-2020
BT2- Nguyễn Thị Ngọc Vui 00:00:00
Bài tập 2- Nguyễn Quốc Vỹ 00:00:00
Bài tập 2 – Thi Lê 00:00:00
Bài tập 2- Thúy Diễm 00:00:00
Bài tập 2- Cảnh Tân 00:00:00
Bài tập 2 – Hồ Công Sơn 00:00:00
Bài tập 2- Yến Nhi 00:00:00
Bài tập 2 – Nguyễn Suyên 00:00:00
Bài tập 2 – Phước Hậu 00:00:00
Bài tập 2 – Hồng Châu 00:00:00
Bài tập 2- Kiều Giang 00:00:00
Bài tập 2 – Trần Dư Hưng 00:00:00
Bài tập 2 – Hoàng Diễm 00:00:00
Bài tập 2 – Phạm Minh Tuấn 00:00:00
Bài tập 2- Thái Hải Hà 00:00:00
Bài tập 2 – Đặng Quốc Hưng 00:00:00
Bài tập 2 – Nguyễn Thế Phúc 00:00:00
Bài tập 2- Diễm Châu 00:00:00
Bài tập 2 – Kim Vượng 00:00:00
Bài tập 2 – Xuân Tiên 00:00:00
Bài tập 2 – Thiện Tâm 00:00:00
Bài tập 2 – Lan Anh 00:00:00
Bài tập 2 – Từ Công Nam 00:00:00
Bài tập 2 – Vĩnh Thạch 00:00:00
Bài tập 2- Như Thảo 00:00:00
Bài tập 2 – Ngọc MInh 00:00:00
Bài tập 2 – Lê Văn Thông 00:00:00
Bài tập 2 – Thanh Thúy 00:00:00
Bài tập 2 – Lưu Văn Đại 00:00:00
Bài tập 2 – Lê Văn Sáng 00:00:00
Bài tập 2 – Nguyễn Thế Long 00:00:00
Bài tập 2 – Hòa Hợp 00:00:00
Bài tập 2 – Hoa Thám 00:00:00
Bài tập 2 – Thu Hương 00:00:00
--BÀI TẬP 3 - K2-2020
Bài tập 3 – Nguyễn Quốc Vỹ 00:00:00
Bài tập 3 – Thanh Thúy 00:00:00
Bài tập 3 – Ngọc Vui 00:00:00
Bài tập 3 – Nguyên Thế Long 00:00:00
Bài tập 3 – Hồng Châu 00:00:00
Bài tập 3 – Diễm Châu 00:00:00
Bài tập 3 – Hòa Hợp 00:00:00
Bài tập 3 – Phước Hậu 00:00:00
Bài tập 3 – Trần Dư Hưng 00:00:00
Bài tập 3 – Dương Vĩnh Thạch 00:00:00
Bài tập 3 – Thu Hương 00:00:00
Bài tập 3 – Thái Hải Hà 00:00:00
Bài tập 3 – Hoa Thám 00:00:00
Bài tập 3 – Hồ Công Sơn 00:00:00
Bài tập 3 – Lưu Văn Đại 00:00:00
Bài tập 3- Hoàng Diễm 00:00:00
Bài tập 3 – Cảnh Tân 00:00:00
Bài tập 3 – Đặng Quốc Hưng 00:00:00
Bài tập 3 – Lê Văn Sáng 00:00:00
Bài tập 3 – Thi Lê 00:00:00
Bài tập 3 – Từ Công Nam 00:00:00
Bài tập 3 – Nguyễn Thế Phúc 00:00:00
Bài tập 3- Nguyễn Suyến 00:00:00
Bài tập 3 – Ngọc Minh 00:00:00
Bài tập 3 – Trần Nguyễn Thiên Tâm 00:00:00
Bài tập 3 – Nguyễn Thị Xuân Tiên 00:00:00
Bài tập 3 – Kim Vượng 00:00:00
Bài tập 3 – Thúy Diễm 00:00:00
Bài tập 3 – Kiều Giang 00:00:00
Bài tập 3 – Như Thảo 00:00:00
Bài tập 3 – Lê Văn Thông 00:00:00
Bài tập 3- Lan Anh 00:00:00
--BÀI TẬP NHÓM K2-2020
Bài tập nhóm – Nhóm 1 – K2-2020 00:00:00
Bài tập nhóm – Nhóm 2 – K2-2020 00:00:00
Bài tập nhóm – Nhóm 3 – K2-2020 00:00:00
Bài tập nhóm – Nhóm 4 – K2-2020 00:00:00
BÀI LÀM CỦA HỌC VIÊN K3-2020
--BÀI TẬP 1
BT1 – Đàm Thanh Tùng 00:00:00
BT1 – Lê Thị Nhài 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Mỹ Trâm 00:00:00
BT1 – Nguyễn Hữu Danh 00:00:00
BT1 – Mỹ Hạnh 00:00:00
BT1 – Bùi Thị Thanh Mai 00:00:00
BT1 – Nguyễn Văn Thương 00:00:00
BT1 – Quang Thị Mộng Chi 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Hoan 00:00:00
BT1 – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 00:00:00
BT1 – Hoàng Ngần 00:00:00
BT1- Bùi Thu Anh 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Thu 00:00:00
BT1-Nguyễn Duy Hùng 00:00:00
BT1 – Kiều Lê Thủy Chung 00:00:00
BT1 – Phạm Thị Huân 00:00:00
BT1 – Lâm Hồng Loan 00:00:00
BT1 – Lê Thị Thanh Hồng 00:00:00
BT1 – Nguyễn Liên Khả 00:00:00
BT1 – Nguyễn Phú Quới 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thanh Sơn 00:00:00
BT1 – Phan Tùng Nghĩa 00:00:00
BT1 – Thái Văn Lâm 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Thanh Mai 00:00:00
BT1 – Trương Mỹ Phẩm 00:00:00
BT1 – Bùi Lê Khánh Huyền 00:00:00
BT1 – Vũ Diệu Trang 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Mỹ Hằng 00:00:00
BT1 – Trần Thị Ngọc Hạnh 00:00:00
BT1 – Phạm Minh Thiên Phước 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Lê Thanh 00:00:00
BT1 – Trần Thị Bích Thủy 00:00:00
BT1 – Tôn Thu Hiền 00:00:00
BT1 – Lý Thị Thúy Diễm 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Quỳnh 00:00:00
BT1 – Nguyễn Đức Vượng 00:00:00
BT1 – Trần Huyền Trân 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Nhài 00:00:00
BT1 – Nguyễn Thị Nhài 00:00:00
--Bài tập 2
BT2 – Lê Thị Nhài 00:00:00
BT 2 – Nguyễn Hữu Danh 00:00:00
BT2 – Lê Thị Thu Liễu 00:00:00
BT2 – Nguyễn Duy Hùng 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thị Mỹ Hằng 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thị Nhài 00:00:00
BT2 – Kiều Lê Thủy Chung 00:00:00
BT2 – Phạm Minh Thiên Phước 00:00:00
BT2 – Bùi Thị Thanh Mai 00:00:00
BT2 – Nguyễn Liên Khả 00:00:00
BT2 – Lê Thị Thanh Hồng 00:00:00
BT2 – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thị Thu 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thị Quỳnh 00:00:00
BT2 – Thái Văn Lâm 00:00:00
BT2 – Tôn Thu Hiền 00:00:00
BT2 – Trần Thị Mỹ Hạnh 00:00:00
BT2 – Bùi Lê Khánh Huyền 00:00:00
BT2 – Lý Thị Thúy Diễm 00:00:00
BT2 – Hoàng Ngần 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thị Hoan 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thị Mỹ Trâm 00:00:00
BT2 – Nguyễn Đức Vượng 00:00:00
BT2 – Phan Tùng Nghĩa 00:00:00
BT2 – Quang Thị Mộng Chi 00:00:00
BT2 – Trương Mỹ Phẩm 00:00:00
BT2 – Phạm Thị Huân 00:00:00
BT2 – Trần Thị Ngọc Hạnh 00:00:00
BT2 – Trần Thị Bích Thủy 00:00:00
BT2 – Nguyễn Thanh Sơn 00:00:00
BT2 – Nguyễn Phú Quới 00:00:00
LIVE STREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN – LIVE STREAMING 00:00:00
Danh sách khóa 3-2020 Miễn phí 00:00:00
Phòng học nhóm – Kỹ năng giảng dạy 00:00:00
BÀI GIẢNG
--DẠY VÀ HỌC ONLINE: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Các hiểu lầm về E-learning 00:00:00
Các bậc phát triển của E-learning 00:00:00
E-learning – Thách thức và cơ hội 00:00:00
Lợi ích của E-learning 00:00:00
Vượt qua chính mình – trở thành giáo viên online 00:00:00
E-learning – từ công cụ đến thay đổi toàn diện chất lượng giáo dục 00:00:00
--LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Bạn có biết cách học? 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Trích dẫn tài liệu tham khảo và đạo văn 00:00:00
BÀI ĐỌC 8.3 – TRANH LUẬN, TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
Thực học 2 00:00:00
--ALAPA- MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIỆN ĐẠI
Mô hình đào tạo theo ALAPA 00:00:00
Slide bài giảng – Mô hình ALAPA 00:00:00
--THIẾT KẾ KHÓA HỌC CHUẨN
Một khóa học chuẩn của Thinking School 00:00:00
--THIẾT KẾ CLIP BÀI GIẢNG
Hướng dẫn quay video bài giảng bằng điện thoại Android 00:00:00
Thiết kế 1 clip bài giảng 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm để quay và biên tập bài giảng 00:00:00
--TƯƠNG TÁC VỚI HỌC VIÊN ONLINE
Tương tác với học viên trên E-learning và Live streaming 00:00:00
Học viên làm việc nhóm online 00:00:00
Mô hình: Tương tác và gắn kết 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN TRONG CÁC KHÓA HỌC ONLINE
Đánh giá học viên trong các khóa học online 00:00:00
--HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ONLINE (E-LEARNING/ LMS)
Hệ thống quản lý học tập online (E-learning/ LMS) của Thinking School 00:00:00
--DOANH NGHIỆP VÀ HỌC ONLINE
Doanh nghiệp ứng dụng E-learning/ LMS 00:00:00
Phản hồi của học viên từ doanh nghiệp 00:00:00
Ví dụ 1 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
Kỳ thi đầu vào chương trình CLDP 2020 của FGL 00:00:00
Ví dụ 2 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
--TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
Câu hỏi: Các ngành kỹ thuật học online thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: với các khóa học có nội dung thay đổi nhanh chóng, làm thế nào để dạy online? 00:00:00
Câu hỏi – Những nội dung tôi giảng đã có người khác quay clip, tôi có nên làm lại không? 00:00:00
Câu hỏi – Làm sao tương tác với học viên? 00:00:00
Câu hỏi – quay hết nội dung rồi, thì lên lớp giảng gì nữa? 00:00:00
Câu hỏi – Flipped classroom có thể làm từng phần? Làm gì nếu học viên không xem bài trước? 00:00:00
Câu hỏi: Làm thế nào để tương tác và quản lý 1 lớp đông học viên (trên 150 người)? 00:00:00
BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA
--BÀI KIỂM TRA (TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC)
Quiz 1: Thách thức và cơ hội 00:10:00
Quiz 2 – Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) 10:00:00
Quiz 3 – Phương pháp ALAPA 00:05:00
Quiz 4 – Tương tác trên E-learning và Livestreaming 00:05:00
Quiz 5 – Một khóa học chuẩn tại Thinking School 00:05:00
Quiz 6 – Thiết kế 1 clip bài giảng 00:05:00
Quiz 7 – Đánh giá học viên 00:10:00
Quiz 8- Hệ thống quản lý học tập online 00:10:00
Quiz 9 – Kiểm tra kết thúc khóa (Online Skill) 00:30:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Hướng dẫn đánh giá bài tập 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Bài tập 1 (online skill) 00:00:00
Bài tập 1 (online skill) 35, 00:00
Bài tập 2 (online skill) Miễn phí 00:00:00
Bài tập 2 (online skill) 49, 00:00
Bài tập 3 – Kết thúc khóa (online skill) 00:00:00
Bài tập 3 – kết thúc khóa (online skill) 56, 00:00
Bài tập nhóm Miễn phí 00:00:00
Bài tập nhóm 63, 00:00
THAM KHẢO
Phản hồi của học viên về cách học tập online tại Thinking School 00:00:00
Sách tham khảo (online teaching skill) Miễn phí 00:00:00
THE DESIGN BOOK FOR ONLINE LEARNING 00:00:00
Các loại trí thông minh 00:00:00
Các app hữu dụng cho giảng viên 00:00:00
Thinking School và Báo Thanh Niên live streaming về học online trong đại dịch coronavirus 00:00:00
Teaching methods for inspiring students of the future 00:00:00
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
Summative Assessment and Formative Assessment 00:00:00
Diagnostic – Formative – Summative assessment 00:00:00
--HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
Tập 0- Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA BẠN SAU VỚI KHÓA HỌC NÀY
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá của bạn về khóa học Kỹ năng giảng dạy Online 00:00:00

Thời khóa biểu của Khóa 3 lớp Kỹ năng giảng dạy online

Thông tin chi tiết về 4 giảng viên, có thể xem ở đây

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Học viên khóa 1- 2020 nói gì về chương trình?

Học viên các chương trình khácKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.8/5 (136)
4.7/5 (136)
4.7/5 (136)
4.9/5 (136)
4.8/5 (136)
4.9/5 (136)
4.8/5 (136)
4.6/5 (136)
4.8/5 (136)
4.7/5 (136)
4.8/5 (136)
4.6/5 (136)
4.7/5 (136)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.

Chưa có đánh giá.

Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 8 chủ đề)
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 8 chủ đề)
 • Bạn cần đăng nhập để tạo chủ đề mới.
THE THINKING SCHOOL @2018
X