Kỹ năng giảng dạy Online

4.7/5 (163)

 

Mục tiêu

 1. Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA
 2. Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các đánh giá..
 3. Trang bị kỹ năng quay và biên tập 1 clip bài giảng online
 4. Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng 1 số công nghệ E-learning và các applications để thiết kế hoạt động trên lớp

Đối tượng học viên

 1. Giáo viên các cấp (1, 2, 3, trung cấp)
 2. Giảng viên đại học, cao đẳng
 3. Giảng viên nội bộ của các doanh nghiệp
 4. Các nhà quản lý giáo dục
 5. Các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm ứng dụng e-learning trong đào tạo nhân viên
 6. Các phóng viên khoa giáo của các báo, đài
 7. Những ai quan tâm đến học và dạy online

Hình thức

Online 100%: học viên học trên hệ thống E-learning, tham gia các bài giảng trực tuyến (live streaming), làm bài tập

Giảng viên

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Khách mời (dự kiến)

 1. Lê Quang Thu Ngọc - Organizational Development Manager, Fashion Garment
 2. International guess speaker from European University - TBC
 3. Lê An - Training Manager - Thắng Lợi Group
     

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Nhu cầu đào tạo của học viên Miễn phí 00:00:00
Chương trình đào tạo Miễn phí 00:00:00
Các hoạt động của khóa học Miễn phí 00:00:00
Các quy định chung về học vụ của Thinking School Miễn phí 00:00:00
SÁNG KIẾN LỚP HỌC 00:00:00
Qui định đối với học viên Chính thức và Dự thính Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ ĐẦU KHÓA
Tự đánh giá Kỹ năng giảng dạy online (đầu khóa) Miễn phí 00:00:00
Kết quả tự đánh giá đầu khóa học (Khóa 2) 00:00:00
Kết quả đánh giá đầu khóa học (Khóa 3) 00:00:00
--GAME TỰ HỌC
Game Quizlet tự học (online skill) 00:00:00
--HỖ TRỢ HỌC VIÊN
Hỗ trợ học viên 00:00:00
diễn đàn lớp học
Hướng dẫn post bài tại Diễn đàn lớp học 00:00:00
Diễn đàn lớp học – Kỹ năng giảng dạy online 00:00:00
LIVE STREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực tuyến (Kỹ năng giảng dạy online) Miễn phí 00:00:00
Danh sách học viên, các nhóm và lịch học – Khóa Khai giảng tháng 05/2021 00:00:00
Phòng học nhóm – Kỹ năng giảng dạy 00:00:00
BÀI GIẢNG
--DẠY VÀ HỌC ONLINE: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Các hiểu lầm về E-learning 00:00:00
Các bậc phát triển của E-learning 00:00:00
E-learning – Thách thức và cơ hội 00:00:00
Lợi ích của E-learning 00:00:00
Vượt qua chính mình – trở thành giáo viên online 00:00:00
E-learning – từ công cụ đến thay đổi toàn diện chất lượng giáo dục 00:00:00
--PHƯƠNG PHÁP LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC (FLIPPED CLASSROOM)
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Bạn có biết cách học? 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Qui trình phổ biến kiến thức trong nhóm của Xerox 00:00:00
--ALAPA- MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIỆN ĐẠI
Mô hình đào tạo theo ALAPA 00:00:00
Mô hình ALAPA để đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Slide bài giảng – Mô hình ALAPA 00:00:00
--THIẾT KẾ KHÓA HỌC CHUẨN
Một khóa học chuẩn của Thinking School 00:00:00
Framework phương pháp đào tạo của Thinking School 00:00:00
--THIẾT KẾ CLIP BÀI GIẢNG
Hướng dẫn quay video bài giảng bằng điện thoại 00:00:00
Thiết kế 1 clip bài giảng 00:00:00
Hướng dẫn sử dụng phần mềm để quay và biên tập bài giảng 00:00:00
Hướng dẫn Xuất video và đăng lên youtube 00:00:00
4 lỗi cơ bản khi dựng clip lần đầu 00:00:00
Chuyển PowerPoint thành Video và chèn clip quay trực tiếp GV giảng bài ở góc màn hình 00:00:00
--TƯƠNG TÁC VỚI HỌC VIÊN ONLINE
Tương tác với học viên trên E-learning và Live streaming 00:00:00
Học viên làm việc nhóm online 00:00:00
Mô hình: Tương tác và gắn kết 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN TRONG CÁC KHÓA HỌC ONLINE
Đánh giá học viên trong các khóa học online 00:00:00
Hướng dẫn đầy đủ về Kahoot 00:00:00
Hướng dẫn đầy đủ về Quizizz 00:00:00
Câu hỏi – Tạo kiểm tra (quiz) trên hệ thống google form như thế nào? 00:00:00
--HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ONLINE (E-LEARNING/ LMS)
Hệ thống quản lý học tập online (E-learning/ LMS) của Thinking School 00:00:00
--DOANH NGHIỆP VÀ HỌC ONLINE
Doanh nghiệp ứng dụng E-learning/ LMS 00:00:00
Phản hồi của học viên từ doanh nghiệp 00:00:00
Ví dụ 1 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
Kỳ thi đầu vào chương trình CLDP 2020 của FGL 00:00:00
Ví dụ 2 hệ thống LMS do Thinking School xây dựng 00:00:00
--TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
Câu hỏi: Các ngành kỹ thuật học online thế nào? 00:00:00
Câu hỏi: với các khóa học có nội dung thay đổi nhanh chóng, làm thế nào để dạy online? 00:00:00
Câu hỏi – Những nội dung tôi giảng đã có người khác quay clip, tôi có nên làm lại không? 00:00:00
Câu hỏi – Làm sao tương tác với học viên? 00:00:00
Câu hỏi – quay hết nội dung rồi, thì lên lớp giảng gì nữa? 00:00:00
Câu hỏi – Flipped classroom có thể làm từng phần? Làm gì nếu học viên không xem bài trước? 00:00:00
Câu hỏi: Làm thế nào để tương tác và quản lý 1 lớp đông học viên (trên 150 người)? 00:00:00
BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA
--BÀI KIỂM TRA (TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC)
Quiz 1: Thách thức và cơ hội 00:10:00
Quiz 2 – Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) 00:10:00
Quiz 3 – Phương pháp ALAPA 00:05:00
Quiz 4 – Tương tác trên E-learning và Livestreaming 00:05:00
Quiz 5 – Một khóa học chuẩn tại Thinking School 00:05:00
Quiz 6 – Thiết kế 1 clip bài giảng 00:05:00
Quiz 7 – Đánh giá học viên 00:10:00
Quiz 8- Hệ thống quản lý học tập online 00:10:00
Quiz 9 – Kiểm tra kết thúc khóa (Online Skill) 00:30:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Hướng dẫn đánh giá bài tập 00:00:00
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Bài tập 1 (online skill) 00:00:00
Bài tập 1 (online skill) 35, 00:00
Bài tập 2 (online skill) Miễn phí 00:00:00
Bài tập 2 (online skill) 49, 00:00
Bài tập 3 – Kết thúc khóa (online skill) 00:00:00
Bài tập 3 – kết thúc khóa (online skill) 56, 00:00
Bài tập nhóm Miễn phí 00:00:00
Bài tập nhóm 63, 00:00
THAM KHẢO
Phản hồi của học viên về cách học tập online tại Thinking School 00:00:00
Sách tham khảo (online teaching skill) Miễn phí 00:00:00
THE DESIGN BOOK FOR ONLINE LEARNING 00:00:00
Các loại trí thông minh 00:00:00
Các app hữu dụng cho giảng viên 00:00:00
Thinking School và Báo Thanh Niên live streaming về học online trong đại dịch coronavirus 00:00:00
Teaching methods for inspiring students of the future 00:00:00
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
Summative Assessment and Formative Assessment 00:00:00
Diagnostic – Formative – Summative assessment 00:00:00
Hệ thống LMS 00:00:00
--HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
Tập 0- Học trường nào làm tỷ phú? 00:00:00
Tập 1- Môi trường đại học 00:00:00
Tập 2 – Lập kế hoạch học tập 00:00:00
Tập 3 – Phương pháp học đại học 00:00:00
Tập 4- Cách đọc sách 00:00:00
Tập 5- Biến sách thành tri thức 00:00:00
Tập 6 – Đặt câu hỏi trong học tập 00:00:00
Tập 7- Đánh thức con heo lười trong bạn 00:00:00
Tập 8 – Đọc tiểu thuyết có ích gì? 00:00:00
Học tập phải khoa học 00:00:00
Kỹ năng nghiên cứu trong học tập 00:00:00
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA BẠN SAU VỚI KHÓA HỌC NÀY
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá của bạn về khóa học Kỹ năng giảng dạy Online 00:00:00

Khóa tháng 07/2021:

 

Chưa có đánh giá.

Thông tin chi tiết về 4 giảng viên, có thể xem ở đây

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 

Học viên khóa 1- 2020 nói gì về chương trình?

Học viên các chương trình khác

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4.8/5 (166)
4.7/5 (166)
4.7/5 (166)
4.8/5 (166)
4.8/5 (166)
4.8/5 (166)
4.8/5 (166)
4.6/5 (166)
4.8/5 (166)
4.7/5 (166)
4.8/5 (166)
4.6/5 (166)
4.7/5 (166)
4.6/5 (30)
4.5/5 (30)
4.7/5 (30)
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 7 chủ đề)
Đang xem chủ đề thứ 1 (trong tổng số 7 chủ đề)
 • Bạn cần đăng nhập để tạo chủ đề mới.
THE THINKING SCHOOL @2018
X