Học viên đã tham gia
1 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Chỉ ra các hoạt động chính cần có của 1 bộ phận đào tạo và phát triển
 • Nhận biết các khuynh hướng hiện đại của hoạt động đào tạo và phát triển
 • Thiết lập tầm nhìn và kế hoạch phát triển bộ phận
 • Nhận diện và giải quyết các vấn đề của bộ phận
Đối tượng tham dự
 1. Lãnh đạo doanh nghiệp
 2. Quản lý bộ phận đào tạo và phát triển của các doanh nghiệp
 3. Quản lý nhân sự
 4. Nhân viên bộ phận đào tạo,
 5. Nhân viên bộ phận nhân sự
 6. Những ai quan tâm đến chủ đề này
Ngày khai giảng: 26/09/2022, Hình thức học: Lớp học đảo ngược (Học viên sẽ tham gia học và làm quiz trước khi học trực tuyến cùng Giảng viên vào 6 buổi: Thứ 2 & 5 (từ 26/09/2022-13/10/2022), 20:00-21:00.

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH
GIới thiệu khóa “Quản lý bộ phận đào tạo” 00:00
Hướng dẫn học tập trên E-learning 00:00:00
CÁC NỖI ĐAU CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
6 nỗi đau của quản lý đào tạo – Phần 1 00:00
6 nỗi đau của quản lý đào tạo – Phần 2 00:00
Vấn đề của học viên K1 – Quản lý đào tạo 00:00:00
8 THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
8 hoạt động chính của quản lý đào tạo 00:00
CÁC MÔ HÌNH VÀ NGUYÊN LÝ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP
--CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP
Slide Các mô hình và nguyên lý đào tạo 00:00:00
Các mô hình đào tạo hiện đại trong doanh nghiệp 00:00
Các mô hình đào tạo từ onsite đến online 00:00
Năm loại hình đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
--THANG BLOOM TRONG ĐÀO TẠO
Bạn có biết cách học 00:00
--LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom – Phương pháp đào tạo tại Thinking School 00:00
Mô hình học tập Ứng dụng giảng dạy đo lường của Xerox 00:00
--MÔ HÌNH ALAPA
Mô hình đào tạo theo ALAPA – Bài 1 00:00
Ứng dụng ALAPA để đào tạo doanh nghiệp 00:00
--TƯƠNG TÁC VỚI HỌC VIÊN ONLINE
Mô hình: Tương tác và gắn kết Phần 1 00:00
Mô hình: Tương tác và gắn kết Phần 2 00:00
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC
--THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thiết kế khung năng lực (Competence Framework) 00:00
Thiết kế chương trình đào tạo 00:00
Slide Thiết kế chương trình đào tạo 00:00:00
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Doanh nghiệp ứng dụng E-learning/ LMS 00:00
Vượt qua các rào cản đế ứng dụng thành công LMS 00:00:00
3 vẻ đẹp của LMS 00:00:00
Lợi ích của E-learning 00:00:00
Talk show HTV – Thinking School: chuyển đổi số trong giáo dục 00:00:00
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO
Quản lý chất lượng và hiệu quả đào tạo – Phần 1 00:00
Quản lý chất lượng và hiệu quả đào tạo – Phần 2 00:00
Đánh giá học viên trong các khóa học online 00:00
Slide Quản lý chất lượng và hiệu quả đào tạo 00:00:00
THÚC ĐẨY VĂN HÓA HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Hai bậc học ở doanh nghiệp 00:00:00
Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường học tập của doanh nghiệp 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Mô hình 35 năng lực của Wesley 2022 00:00:00
Tự đánh giá 35 năng lực theo Wesley 2022 00:00:00
Mô hình 9 năng lực của Thinking School 00:00:00
Mô hình năng lực World Bank Group 00:00:00
Mô hình năng lực SHRM 00:00:00
Mô hình năng lực fitness UEFA 00:00:00
Mô hình năng lực của Quản lý nhân sự 00:00:00
Mô hình năng lực OECD 00:00:00
Banking 2020 Competencies Report 00:00:00
Mô hình năng lực của Malaysia Banking 00:00:00
Scrap learning 00:00:00
2023 Top workplace learning trends 00:00:00
BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Bài tập nhóm QLĐT 00:00:00
Bài tập nhóm số 1 – QLĐT 14, 00:00
Bài tập nhóm số 2 – QLĐT 14, 00:00
Bài tập nhóm số 3 – QLĐT 14, 00:00
Bài tập nhóm số 4 – QLĐT 14, 00:00
Bài tập nhóm số 5- QLĐT 14, 00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp 00:00:00
Đang tải...

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Giảm 25% Số lượng 2 - 30 học viên
Giảm 40% Số lượng 31 - 100 học viên
Giảm 60% Số lượng trên 100 học viên
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Tổng
800.000 VND
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018