Học viên đã tham gia
32 học viên
4.7/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
2 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
11 01

Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Chỉ ra các hoạt động chính cần có của 1 bộ phận đào tạo và phát triển
 • Nhận biết các khuynh hướng hiện đại của hoạt động đào tạo và phát triển
 • Thiết lập tầm nhìn và kế hoạch phát triển bộ phận
 • Nhận diện và giải quyết các vấn đề của bộ phận
Đối tượng tham dự
 1. Lãnh đạo doanh nghiệp
 2. Quản lý bộ phận đào tạo và phát triển của các doanh nghiệp
 3. Quản lý nhân sự
 4. Nhân viên bộ phận đào tạo,
 5. Nhân viên bộ phận nhân sự
 6. Những ai quan tâm đến chủ đề này

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH
GIới thiệu khóa “Quản lý bộ phận đào tạo” 00:05:05
Hướng dẫn học tập trên E-learning
CÁC NỖI ĐAU CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
6 nỗi đau của quản lý đào tạo – Phần 1 00:11:14
6 nỗi đau của quản lý đào tạo – Phần 2 00:07:34
VẤN ĐỀ CỦA HỌC VIÊN KHÓA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
8 THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
8 hoạt động chính của quản lý đào tạo 00:16:48
CÁC MÔ HÌNH VÀ NGUYÊN LÝ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP
--CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP
Slide Các mô hình và nguyên lý đào tạo
Các mô hình đào tạo hiện đại trong doanh nghiệp 00:19:40
Các mô hình đào tạo từ onsite đến online 00:19:58
Năm loại hình đào tạo doanh nghiệp
--THANG BLOOM TRONG ĐÀO TẠO
Bạn có biết cách học 00:04:35
--LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom – Phương pháp đào tạo tại Thinking School 00:20:01
Mô hình học tập Ứng dụng giảng dạy đo lường của Xerox 00:02:44
--MÔ HÌNH ALAPA
Mô hình đào tạo theo ALAPA – Bài 1 00:08:08
Ứng dụng ALAPA để đào tạo doanh nghiệp 00:09:33
--TƯƠNG TÁC VỚI HỌC VIÊN ONLINE
Mô hình: Tương tác và gắn kết Phần 1 00:08:08
Mô hình: Tương tác và gắn kết Phần 2 00:10:43
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN KHUNG NĂNG LỰC
--THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thiết kế khung năng lực (Competence Framework) 00:17:29
Thiết kế chương trình đào tạo 00:22:15
Slide Thiết kế chương trình đào tạo
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Doanh nghiệp ứng dụng E-learning/ LMS 00:07:19
Vượt qua các rào cản đế ứng dụng thành công LMS
3 vẻ đẹp của LMS
Lợi ích của E-learning
Talk show HTV – Thinking School: chuyển đổi số trong giáo dục
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO
Quản lý chất lượng và hiệu quả đào tạo – Phần 1 00:10:54
Quản lý chất lượng và hiệu quả đào tạo – Phần 2 00:15:15
Đánh giá học viên trong các khóa học online 00:10:54
Slide Quản lý chất lượng và hiệu quả đào tạo
THÚC ĐẨY VĂN HÓA HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Hai bậc học ở doanh nghiệp
Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến môi trường học tập của doanh nghiệp
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Mô hình 35 năng lực của Wesley 2022
Mô hình 9 năng lực của Thinking School
Mô hình năng lực World Bank Group
Mô hình năng lực SHRM
Mô hình năng lực fitness UEFA
Mô hình năng lực của Quản lý nhân sự
Mô hình năng lực OECD
Banking 2020 Competencies Report
Mô hình năng lực của Malaysia Banking
Scrap learning
2023 Top workplace learning trends
Giới thiệu chương trình dành cho doanh nghiệp
Chương trình dành cho doanh nghiệp SMEs
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp
Đang tải...

giang vien

giang vien Tim

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018