Bài tập nhóm (Dành cho lớp học với Giảng viên)

Các học viên sẽ được phân vào các nhóm để cùng làm việc, nhiệm vụ các nhóm trong khóa này là hoàn thành 1 bài thuyết trình nhóm với 1 trong các chủ đề sau:

Chủ đề (chọn 1 trong các chủ đề sau)

 1. Thiết kế những tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả việc dạy và học online của Giảng viên, Học viên và Khóa học
 2. Đế xuất chiến lược và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống Elearning cho trường đại học.
 3. Áp dụng flipped classroom, E-learning và phương pháp ALAPA cho một môn học cụ thể thuộc các chuyên ngành học sau:
  • Các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật
  • Y tế, Dược, Điều dưỡng
  • Quản trị kinh doanh, triệ học
  • Thanh nhạc, Piano…
  • Các chuyên ngành khác
 4. Trong nhóm của bạn, hãy chọn ra 1 đơn vị dự kiến sẽ triển khai hệ thống LMS, hãy:
  • Phân tích nhu cầu sử dụng hệ thống LMS của đơn vị đó
  • Xác định mục tiêu cần đạt khi ứng dụng LMS vào đơn vị
  • Xác định các bên có liên quan, các khó khăn
  • Xây dựng phương án triển khai hệ thống: Mục tiêu cụ thể + Cách thức triển khai + Ngân sách + Công việc cần thực hiện

Yêu cầu

  1. Thời gian thuyết trình: 10 phút/ nhóm (ít nhất 3 thành viên tham gia thuyết trình)
  2. Trả lời câu hỏi và thảo luận với các nhóm khác: 10 phút/ nhóm (có các hoạt động game khuyến khích cả lớp tham gia thảo luận, chia sẻ)
  3. Nhóm trưởng nộp slide thuyết trình trước ngày thuyết trình; Đồng thời post bài làm của nhóm tại DIỄN ĐÀN LỚP HỌC
  4. Nhóm họp và đánh giá chất lượng hoạt động nhóm theo hướng dẫn ở dưới (cùng nộp với slide thuyết trình)

File đánh giá chất lượng hoạt động nhóm tại đây:

NỘP BÀI TẬP: Bài tập nhóm TỔNG ĐIỂM: 100   TỔNG THỜI LƯỢNG: 2 tháng

Chưa nộp bài

Điểm đánh giá: 4.9/5 (24)

XEM HẾTThêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018