Bài tập nhóm

Các học viên sẽ được phân vào các nhóm để cùng làm việc, nhiệm vụ các nhóm trong khóa này là hoàn thành 1 bài thuyết trình nhóm với 1 trong các chủ đề sau:

Chủ đề

 1. Gắn kết và động viên học viên trên các lớp học online: vấn đề, giải pháp, và cơ hội
 2. Mang E-learning đến với các nhóm:
  • Công nhân,
  • Học sinh cấp 1, 2;
  • Người về hưu;
  • Học sinh vùng xa
  • Cán bộ quản lý giáo dục
  • Manager phụ trách đào tạo ở các doanh nghiệp
  • Giáo viên
  • Vấn đề và giải pháp (Mỗi đối tượng học viên là 1 chủ đề thảo luận)

Yêu cầu

 1. Thời gian thuyết trình: 10 phút/  nhóm (ít nhất 3 thành viên tham gia thuyết trình)
 2. Hỏi đáp, hoạt động: 10 phút/ nhóm (có các hoạt động game khuyến khích cả lớp tham gia thảo luận, chia sẻ)
 3. Nhóm trưởng nộp slide thuyết trình trước ngày thuyết trình
 4. Nhóm họp và đánh giá chất lượng hoạt động nhóm theo hướng dẫn ở dưới (cùng nộp với slide thuyết trình)
 5. Ngày thuyết trình (dự kiến):
  • K3-2020: 20-04-2020

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NHÓM

 

NỘP BÀI TẬP: Bài tập nhóm TỔNG ĐIỂM: 100   TỔNG THỜI LƯỢNG: 2 tháng

Chưa nộp bài

4.9/5 (17)
XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
THE THINKING SCHOOL @2018
X