Phòng học trực tuyến (Kỹ năng giảng dạy online)

Qui định khi tham gia Phòng học trực tuyến

Để đảm bảo chất lượng lớp học, học viên và giảng viên cần tuân thủ chặt các qui định sau 1. Nên sử dụng máy tính (PC, hay Laptop. Máy nên có webcam để có thể giao lưu với cả lớp 2. Sử dụng đường truyền internet riêng, mạnh, không nên dùng các đường truyền chung, công cộng sẽ bị giảm chất lượng, ảnh hưởng cả lớp 3. Phải sử dụng tai nghe có gắn mic để nói. Không sử dụng loa ngoài của máy tính vì sẽ gây nhiễu tín hiệu và làm ồn cả lớp 4. Ngồi học nơi yên tĩnh để không có tạp âm tham gia vào lớp.

Nhấn vào đây để tham gia phòng học

[thinking_bbb r=’y’][/thinking_bbb]

Điểm đánh giá: 4.6/5 (83)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018