CÁCH THỨC HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Chào các bạn, 

Ở các tuần học trước, bài của cả 4 kĩ năng được rải đều cả tuần. Từ giờ trở đi, Thuỷ cần các bạn học tập trung hơn một chút: 

Trước tiên, bạn sẽ làm mock test Reading và Listening. Tuần này là bài Test 6 Cam 12. 

Nếu bạn đạt mỗi test của skill nào từ 30/40 trở lên, bạn bỏ qua nhiệm vụ học skill đó, chỉ tập trung vào Writing và Speaking. Trong tuần sẽ làm thêm 1 bài mock test thứ 2.

Nếu điểm của bạn dưới 30/40:

  • Bạn sẽ cày Reading và Listening cho tới khi đạt mức trên 80% đối với nhóm 1+2 cũ, và trên 70% đối với nhóm 3+4 của nhiệm vụ được giao (bài giao học kỹ), bạn mới chuyển sang nhiệm vụ Writing và Speaking. 
  • Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ Writing và Speaking của mỗi tuần thì bạn mới chuyển được sang nhiệm vụ của tuần tiếp theo. 

Với cách thức học này, bạn học có thể chậm hơn hoặc nhanh hơn, miễn sao phải đạt được mục tiêu mới được đi tiếp. Nên có thể bài của 1 tuần bạn phải học trong 2 tuần mới xong, hoặc bạn học bài trong 1 tuần bằng 2 tuần của người khác nếu kĩ năng bạn Reading và Listening của bạn đã ổn. 

 

Chưa có đánh giá.

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!