LISTENING W13: PHẦN KN TRẢ LỜI CÂU HỎI

BƯỚC 3: PHÂN TÍCH CÂU HỎI VÀ KẾT NỐI VỚI PHẦN NỘI DUNG AUDIO.

  • MỤC TIÊU: Phát triển khả năng nhận diện từ khoá trong câu hỏi và từ khoá trong phần nội dung audio.
  • PHẦN YÊU CẦU NỘP BÀI: Highlight những từ khoá trong phần transcript tương ứng với câu hỏi trong bài. Chụp hình và nộp lên web.

Sẽ có phần đáp án cụ thể cho phần này để bạn so sánh.

Điểm đánh giá: 4/5 (1)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018