LISTENING W13: PHẦN VOCAB

Những điều cần lưu ý khi làm học listening:

  1. Hiểu 100% nội dung của câu hỏi có trong bài và ít nhất 80% từ vựng trong phần transcript.
  2. Phải luôn bảo đảm bạn nghe rõ ràng và rành mạch từng từ khi nghe audio. Nếu bạn không thể nghe rõ từng từ trong audio, bạn mở audio và dò từng chữ trên giấy cho tới khi nghe được thì mới dừng.
  3. Cố gắng luôn học nghĩa của từ vựng gắn với audio, nghe audio và viết spelling.
  4. Cố gắng tìm và nhận ra các từ cùng trường nghĩa trong câu hỏi với phần audio.
  5. Không cần phân tích câu.

Nếu bạn đã đạt 30/40 thì bỏ qua nhiệm vụ này, và ghi vào phần nộp bài là ĐÃ ĐẠT 30/40.

CÁC BƯỚC HỌC VÀ NỘP BÀI:

BƯỚC 1: PHẦN VOCAB

  • MỤC TIÊU: Hiểu 100% từ vựng trong phần câu hỏi và ít nhất trên 80% từ vựng trong bài
  • PHẦN YÊU CẦU NỘP BÀI: Bạn đánh dấu highlight vào những từ vựng bạn không biết. Sau đó so sánh với đáp án để bảo đảm chỉ học những từ vựng quan trọng và phổ biến. Nộp phần nhận xét bạn cần học bao nhiêu từ vựng so với yêu cầu.

LIST TỪ VỰNG: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cn21i6065H8OCdPIN_0Qp_pAW52u8FXf/edit?usp=sharing&ouid=117778221662109056247&rtpof=true&sd=true

Điểm đánh giá: 5/5 (1)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!