NHIỆM VỤ: Luyện READING #12 – PHẦN VOCAB

READING #12: The risks agriculture faces in developing countries

Những điều cần lưu ý khi làm nhiệm vụ này:

  1. Hiểu 100% nội dung của câu hỏi có trong bài
  2. Hiểu ít nhất trên 60% từ vựng của bài.
  3. Hiểu ít nhất 60-70% nội dung của các câu và đoạn.
  4. Có khả năng phân tích đúng nội dung 100% các câu dài và phức tạp.
  5. Trả lời đúng câu hỏi, tự tìm ra được các chi tiết trong bài đọc, dựa vào từ khoá câu hỏi.
  6. KHÔNG TRẢ LỜI ĐÚNG VÌ NHỚ CÂU TRẢ LỜI.

Nếu bạn đã đạt 30/40 thì bỏ qua nhiệm vụ này, và ghi vào phần nộp bài là ĐÃ ĐẠT 30/40.

* BƯỚC 1: PHẦN VOCAB 

– MỤC TIÊU: Hiểu 100% từ vựng trong phần câu hỏi và ít nhất trên 60% từ vựng trong bài

– PHẦN YÊU CẦU NỘP BÀI: Bạn đánh dấu highlight vào những từ vựng bạn không biết. Sau đó so sánh với đáp án để bảo đảm chỉ học những từ vựng quan trọng và phổ biến. Nộp phần nhận xét bạn cần học bao nhiêu từ vựng so với yêu cầu.

Ngồi dò nghĩa của từ vựng dựa vào list từ cung cấp.  Học các từ vựng có liên quan, sử dụng các cách thức khác nhau, miễn sao nhớ và có thể làm được bài.

LIST TỪ VỰNG: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TQ5hNiLiLvygYXrhzWTGGpa1uuogrto3/edit?usp=sharing&ouid=105855127020818737075&rtpof=true&sd=true

 

Chưa có đánh giá.

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018