READING W13: PHẦN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI

PHẦN 3: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI

  • MỤC TIÊU: Phát triển khả năng đọc hiểu, suy luận, kết hợp giữa từ vựng, hiểu câu cho đến trả lời đúng câu hỏi.
  • CÁCH TIẾN HÀNH: Sau khi đã học xong từ vựng ở mức thuộc, ngồi làm lại bài test một cách nghiêm túc, đặt đồng hồ và không dùng trợ giúp y như trong phòng thi, CÓ HIGHLIGHT NHỮNG CHI TIẾT TRONG BÀI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÂU HỎI. Sau đó kiểm tra kết quả. Xem video bài giảng để rút ra kinh nghiệm ở những câu sai.
  • PHẦN NỘP BÀI: Ghi kết quả và phần rút kinh nghiệm ở câu sai, lý do sai là gì?
Điểm đánh giá: 5/5 (1)

XEM HẾT Thêm ghi chú
BẠN
Thêm bình luận của bạn
 
Thinking School @2018