Tuyển dụng

13

Th5'20

Part-time Học vụ

NHÂN VIÊN THỰC TẬP BÁN THỜI GIAN Vị trí tuyển dụng: nhân viên thực tập bán thời gian Bộ phận: Quản lý đào tạo Thời gian: 20 – 30 giờ/ tuần. Làm việc tại Văn phòng của Thinking School Bắt …

Đọc Thêm

11

Th5'20

Full-Time Trainer

FULL-TIME TRAINER Trainer’s job specification Education background: Holding Master or PhD degree from reputed international universities, majoring in business, management, leadership development, human resource management, learning and development, strategic management, supply chain management, and other related fields* English proficiency: should …

Đọc Thêm

05

Th3'20

SALE MANAGER

SALE MANAGER   Mô tả chung vị trí Thinking School Việt Nam là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ (E-learning), giáo dục khai phóng (liberal education) trong việc đào tạo cho doanh nghiệp. Hiện tại, trường đã phát …

Đọc Thêm
THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X