CHÀO MỪNG
ANH CHỊ HỌC VIÊN
ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

QUY TRÌNH THAM GIA

BƯỚC 1: NHẬN TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU QUA EMAIL

1. Thinking School tạo tài khoản, mã số học viên, và gửi thông tin đăng nhập cho học viên qua email.

2. Học viên tham gia buổi Giới thiệu thông tin đầu khóa trên livestream của Thinking School

Tham gia phòng livestream: Click vào nút bên dưới
Bạn chưa được cấp quyền truy cập phòng Livestream này

Recording 8 03/07/2020 19:54:2158 minXem lại
Recording 7 23/06/2020 19:46:5379 minXem lại
Recording 6 19/06/2020 19:49:31123 minXem lại
Recording 5 16/06/2020 19:56:0297 minXem lại
Recording 4 13/06/2020 08:19:32470 minXem lại
Recording 3 09/06/2020 19:18:00145 minXem lại
Recording 2 05/06/2020 19:40:4597 minXem lại
Recording 1 02/06/2020 19:33:35125 minXem lại

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP VÀ HỌC LỚP LÀM QUEN VỚI THINKING

1. Học viên đăng nhập, học, và hoàn thành khóa Làm quen với Thinking (tổng thời gian khoảng 45 phút)

2. Học viên có 2 ngày để hoàn thành công việc này.

3. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ được đăng nhập vào lớp học chính.

Khóa 1: Làm quen với Thinking School

BƯỚC 3: ĐĂNG NHẬP VÀ HỌC KHÓA HỌC CHÍNH

1. Học viên đăng nhập vào khóa học bằng nút bên dưới

2. Xem các nội dung bài giảng video clip, bài đọc, tài liệu, làm quiz, làm bài tập…

3. Học viên tham gia khai giảng (livestream) và các buổi học theo lịch học có sẵn.

Khóa 2: Building effective teams and teamwork

THE THINKING SCHOOL @2018