Học viên đã tham gia
49 học viên
3.8/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
2 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Thương lượng và Tạo ảnh hưởng

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
 1. Phân biệt rõ quyền lực và ảnh hưởng
 2. Nhận diện được các loại quyền lực cá nhân
 3. Biết cách chuyển các quyền lực thành ảnh hưởng
 4. Giải thích và áp dụng 3 chiến lược tạo ảnh hưởng
 5. Đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình thương lượng
 6. Biết cách trở thành 1 người thương lượng có nguyên tắc
Ai nên tham gia khóa học
 1. Những bạn mong muốn nâng cao kỹ năng đàm phán, thương thương và tạo ảnh hưởng với người khác trong công việc và cuộc sống
 2. Có kinh nghiệm làm việc và mong muốn trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo trong thời gian tới
 3. Có những vấn đề/tình huống thương lượng trong đầu và muốn tìm cách giải hiệu quả
Khóa học này bao gồm những nội dung gì
 1. Lãnh đạo 360 độ là gì?
 2. Cá nhân có các loại quyền lực nào? và có đang lạm dụng quyền lực hay không?
 3. Làm sao biến quyền lực đang có để tạo ảnh hưởng đến người khác?
 4. Làm sao để cân bằng quyền lực?
 5. Thương lượng là gì? thương lượng thế nào?
 6. Làm gì để thương lượng hiệu quả?
 7. Thương lượng thế nào trong các tình huống khó?

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Giới thiệu môn học – Thương lượng và tạo ảnh hưởng 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
NIP – Tự kiểm tra 00:20:00
LÃNH ĐẠO 360
--BÀI GIẢNG
Lãnh đạo 360 – Giới thiệu 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo bản thân 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đồng nghiệp 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp trên 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp dưới 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đối tác 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA - LĐ 360
Quiz – lãnh đạo 360 00:03:00
QUYỀN LỰC CÁ NHÂN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG
--BÀI GIẢNG
Quyền lực bản thân và quyền lực từ vị trí công tác 00:00:00
Lạm dụng quyền lực – sếp bịnh 00:00:00
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Biến quyền lực thành ảnh hưởng 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA - QLCN
Quiz – Quyền lực cá nhân và tạo ảnh hưởng 00:04:00
CHIẾN LƯỢC TẠO ẢNH HƯỞNG
--BÀI GIẢNG
Ba chiến lược tạo ảnh hưởng 00:00:00
Chiến lược Phạt (Retribution) 00:00:00
Chiến lược Cùng có lợi (Reciprocity) 00:00:00
Chiến lược Lý lẽ (Reason) 00:00:00
10 chiêu đưa ý tưởng lên cấp trên 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA - CL TẠO ẢNH HƯỞNG
Quiz chiến lược tạo ảnh hưởng 00:05:00
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG: CÁI GÌ? THẾ NÀO?
--BÀI GIẢNG
Tình huống thương lượng: Sếp giao việc 00:00:00
Quy trình thương lượng 00:00:00
7 từ khóa trong thương lượng 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kỹ năng thương lượng: cái gì? thế nào? 00:04:00
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG: CÁC BƯỚC THƯƠNG LƯỢNG
--BÀI GIẢNG
Thương lượng là 1 quá trình 00:00:00
Chuẩn bị thương lượng 00:00:00
Trong phòng thương lượng và kết thúc thương lượng 00:00:00
3 phong cách thương lượng 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Các bước thương lượng 00:05:00
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG: THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI KHÓ
--BÀI GIẢNG
Thương lượng với người khó thương lượng 00:00:00
6 đặc điểm làm đối tác thích/ không thích thương lượng với chúng ta 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Thương lượng với người khó 00:04:00
BÀI TẬP
Bài tập thực hành 00:00:00
Bài tập tình huống: Tạo ảnh hưởng 00:00:00
Bài tập: Đề xuất ý tưởng lên cấp trên 00:00:00
ĐỌC THÊM
Cách làm người khác ngừng la mắng 00:00:00
Bài đọc: Có sếp thế này thì chạy ngay nhé 00:00:00
Bài đọc: Quyền lực cứng vs. mềm 00:00:00
Tại sao sếp giỏi thường phân quyền? 00:00:00
Chính trị trong tổ chức 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
NIP – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Thương lượng và Tạo ảnh hưởng 00:00:00
Đang tải...

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Giảm 25% Số lượng 2 - 30 học viên
Giảm 40% Số lượng 31 - 100 học viên
Giảm 60% Số lượng trên 100 học viên
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Tổng
800.000 VND
Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018