Thương lượng và Tạo ảnh hưởng

1,200,000 
3.8/5 (2)
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
 1. Phân biệt rõ quyền lực và ảnh hưởng
 2. Nhận diện được các loại quyền lực cá nhân
 3. Biết cách chuyển các quyền lực thành ảnh hưởng
 4. Giải thích và áp dụng 3 chiến lược tạo ảnh hưởng
 5. Đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình thương lượng
 6. Biết cách trở thành 1 người thương lượng có nguyên tắc
Ai nên tham gia khóa học
 1. Những bạn mong muốn nâng cao kỹ năng đàm phán, thương thương và tạo ảnh hưởng với người khác trong công việc và cuộc sống
 2. Có kinh nghiệm làm việc và mong muốn trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo trong thời gian tới
 3. Có những vấn đề/tình huống thương lượng trong đầu và muốn tìm cách giải hiệu quả
Khóa học này bao gồm những nội dung gì
 1. Lãnh đạo 360 độ là gì?
 2. Cá nhân có các loại quyền lực nào? và có đang lạm dụng quyền lực hay không?
 3. Làm sao biến quyền lực đang có để tạo ảnh hưởng đến người khác?
 4. Làm sao để cân bằng quyền lực?
 5. Thương lượng là gì? thương lượng thế nào?
 6. Làm gì để thương lượng hiệu quả?
 7. Thương lượng thế nào trong các tình huống khó?

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Giới thiệu môn học – Thương lượng và tạo ảnh hưởng 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
KIỂM TRA ĐẦU KHÓA HỌC
NIP – Tự kiểm tra 00:20:00
LÃNH ĐẠO 360
--BÀI GIẢNG
Lãnh đạo 360 – Giới thiệu 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo bản thân 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đồng nghiệp 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp trên 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo cấp dưới 00:00:00
Lãnh đạo 360 – Lãnh đạo đối tác 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA - LĐ 360
Quiz – lãnh đạo 360 00:03:00
QUYỀN LỰC CÁ NHÂN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG
--BÀI GIẢNG
Quyền lực bản thân và quyền lực từ vị trí công tác 00:00:00
Lạm dụng quyền lực – sếp bịnh 00:00:00
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Biến quyền lực thành ảnh hưởng 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA - QLCN
Quiz – Quyền lực cá nhân và tạo ảnh hưởng 00:04:00
CHIẾN LƯỢC TẠO ẢNH HƯỞNG
--BÀI GIẢNG
Ba chiến lược tạo ảnh hưởng 00:00:00
Chiến lược Phạt (Retribution) 00:00:00
Chiến lược Cùng có lợi (Reciprocity) 00:00:00
Chiến lược Lý lẽ (Reason) 00:00:00
10 chiêu đưa ý tưởng lên cấp trên 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA - CL TẠO ẢNH HƯỞNG
Quiz chiến lược tạo ảnh hưởng 00:05:00
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG: CÁI GÌ? THẾ NÀO?
--BÀI GIẢNG
Tình huống thương lượng: Sếp giao việc 00:00:00
Quy trình thương lượng 00:00:00
7 từ khóa trong thương lượng 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Kỹ năng thương lượng: cái gì? thế nào? 00:04:00
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG: CÁC BƯỚC THƯƠNG LƯỢNG
--BÀI GIẢNG
Thương lượng là 1 quá trình 00:00:00
Chuẩn bị thương lượng 00:00:00
Trong phòng thương lượng và kết thúc thương lượng 00:00:00
3 phong cách thương lượng 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Các bước thương lượng 00:05:00
KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG: THƯƠNG LƯỢNG VỚI NGƯỜI KHÓ
--BÀI GIẢNG
Thương lượng với người khó thương lượng 00:00:00
6 đặc điểm làm đối tác thích/ không thích thương lượng với chúng ta 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quiz – Thương lượng với người khó 00:04:00
BÀI TẬP
Bài tập thực hành 00:00:00
Bài tập tình huống: Tạo ảnh hưởng 00:00:00
Bài tập: Đề xuất ý tưởng lên cấp trên 00:00:00
ĐỌC THÊM
Cách làm người khác ngừng la mắng 00:00:00
Bài đọc: Có sếp thế này thì chạy ngay nhé 00:00:00
Bài đọc: Quyền lực cứng vs. mềm 00:00:00
Tại sao sếp giỏi thường phân quyền? 00:00:00
Chính trị trong tổ chức 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
NIP – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Thương lượng và Tạo ảnh hưởng 00:00:00

Khóa học này không bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên tự học các bài giảng, xem các bài hướng dẫn, và làm bài tập để hoàn thành khóa học.

Chưa có đánh giá.

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

4/5 (2)
4/5 (2)
3/5 (2)
4/5 (2)
4/5 (2)
3/5 (2)
4/5 (2)
4/5 (2)
4/5 (2)
3.5/5 (2)
3.5/5 (2)
3/5 (2)
3.5/5 (2)
4.5/5 (2)
3.5/5 (2)
4.5/5 (2)
THE THINKING SCHOOL @2018
X