LỚP 8 – BÀI TẬP 1

Đang xem 2 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #130805

   https://vanlangunivn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/manthihongthien_vanlanguni_edu_vn/EfEKed5ZjhxIosYkRCNOuw8Bx-LKG6yP-TCB4mIO0MUHjg?e=Bx8fgp

    

  • #130811

   https://vanlangunivn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/manthihongthien_vanlanguni_edu_vn/EfEKed5ZjhxIosYkRCNOuw8Bx-LKG6yP-TCB4mIO0MUHjg?e=Bx8fgp

  • #130845

   Học Vụ
   Quản lý

   Xin chào cô Thiện,

   Cô vui lòng upload video lên Youtube và dán Embed code (Mã nhúng) vào phần Văn bản để mọi người cùng xem.

   Cảm ơn cô.

   Bộ phận học vụ Thinking School

Đang xem 2 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Thinking School @2018