Nguyễn Quang Sang-BaiTap1 lớp 11 – nhóm 1

Đang xem 5 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #183185

   Nguyễn Quang Sang
   Thành viên
  • #183186

   Nguyễn Quang Sang
   Thành viên

   Cảm ơn mọi người xem qua.

  • #183374

   Đỗ Kim Hoàng
   Thành viên

   hay quá thầy sang

  • #183797

   Nguyễn Duy Minh
   Thành viên

   Video hay!!!!

  • #183901

   Đỗ Kim Hoàng
   Thành viên

   <ul id=”topic-183185-replies” class=”forums bbp-replies” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px; list-style: none; border-radius: 10px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid #eeeeee; font-size: 12px; overflow: hidden; clear: both; font-family: Roboto;”>
   <li class=”bbp-body” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; background: 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; clear: both; position: relative;”>
   <ul style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px; list-style: none; background: 0px 0px;”>
   <li style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; background: 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; text-align: right;”>
   <div class=”loop-item–1 user-id-6611 bbp-parent-forum-181680 bbp-parent-topic-183185 bbp-reply-position-4 even post-183797 reply type-reply status-publish hentry” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; overflow: hidden; padding: 0px; background: 0px 0px; height: auto; width: 696px; border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.08); position: relative;”>
   <div class=”bbp-reply-content” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1rem; margin-left: 278.391px; padding: 12px 12px 12px 0px; text-align: left; position: relative;”>
   <p style=”box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 15px;”>Video hay!!!!</p>

   </div>
   </div>

   <div id=”new-reply-183185″ class=”bbp-reply-form” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; clear: left; font-family: Roboto; font-size: 12px;”><form id=”new-post” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased;” method=”post” name=”new-post”>
   <fieldset class=”bbp-form” style=”box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; min-width: 0px; margin: 0px 0px 10px; -webkit-font-smoothing: antialiased; clear: left; background: linear-gradient(to right, #e9fffc, #c0cfea); border: initial none initial;”></fieldset>
   </form></div>
   <div class=”bbp-pagination” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; float: left; width: 698px; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; color: #333333; font-family: Roboto; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;”>
   <div class=”bbp-pagination-links” style=”box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; float: right; list-style: none; display: inline;”></div>
   </div>

  • #184941

   Clip hay Thầy ạ!

Đang xem 5 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Thinking School @2018