Tài liệu xuất bản

Tài liệu xuất bản

Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và phân tích của đội ngũ, các chuyên gia cộng tác. Thông qua những tài liệu này mong muốn chuyển tải những kiến thức mới, ứng dụng đến toàn bộ cộng đồng.

6 bậc của tư duy phản biện

12/03/2024

6 BẬC CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN  - Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên [...]

Xem ngay
8 đặc trưng trí tuệ

12/03/2024

8 đặc trưng trí tuệ  - Trí tuệ là tài sản của mỗi cá nhân và cộng đồng  - Trí tuệ càng cao, càng chất lượng thì cuộc sống của cá nhân và cộng đồng càng được cải thiện 8 [...]

Xem ngay
Mô hình 5 WHYs

12/03/2024

Mô hình 5 WHYs
Mô hình 5 WHYs

12/03/2024

Mô hình 5 WHYs  - 5W là công cụ giúp bạn tiếp cận vấn đề ở chiều sâu với cách hỏi 5 lần tại sao (why)  - Trong giải quyết vấn đề đây là một công cụ đơn giản nhưng [...]

Xem ngay
Mô hình FTO – AREs

12/03/2024

Mô hình FTO - AREs- Cùng Thinking School tìm hiểu về 2 mô hình trong Tư duy phản biện là mô hình FTO và Ares. Vậy mô hình FTO và Ares là gì?Mô Hình FTO - AREs Tư duy phản [...]

Xem ngay
7 tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá chất lượng thông tin

12/03/2024

7 tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá chất lượng thông tin- Tại sao cần đánh giá thông tin: Có nhiều loại thông tin khác nhau; Tin tốt, tin đúng đắn và tin xấu lẫn lộn; Cần có phương pháp [...]

Xem ngay
1 6 7 8 9
Thinking School @2018