Chào mừng quý Thầy Cô Đại học Văn Lang

1

2

Bạn chưa được cấp quyền truy cập phòng Livestream này

Học viên nói gì về chương trình?

Cô Lê Thu Hằng - Khoa Khoa học Cơ bản

Thầy Lê Hữu Sơn - Khoa Công nghệ ô tô

Cô Lê Phan Thanh Hòa - Khoa Kế toán - Kiểm toán

Cô Lý Thị Huyền Châu - Khoa Công nghệ Thông tin

Thầy Nguyễn Bảo Tuấn - Khoa Kiến trúc

Thầy Vũ Hồ Nam - Khoa Xây dựng

Cô Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Khoa Khoa học Cơ bản

Thầy Trần Tuấn Đức - Khoa Kiến trúc

Thầy Trần Vũ Linh - Môn Lịch Sử

Thầy Vũ Xuân Tường - Khoa Quản trị kinh doanh

Thầy Trần Nhật Phương - Khoa Y- Dược

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Khoa Kinh doanh thương mại

BẢNG VÀNG

Thinking School @2018