NHÓM KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Combo 6 khóa học về kỹ năng LÃNH ĐẠO, giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, xử lý tất cả các tính huống – vấn đề trong công ty một cách tốt nhất, được mọi người kính trọng.

Lưu ý: Đây là các khóa học theo hình thức Dự Thính

KHÓA HỌC DỰ THÍNH LÀ GÌ?

TIẾT KIỆM-52%

CÁC KHÓA HỌC TRONG COMBO

Thinking School @2018