Học viên đã tham gia
55 học viên
4.5/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
8 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Slide41

Thiết lập và quản lý mục tiêu

Thiết lập mục tiêu tốt sẽ giúp bạn biết mình đi đâu và làm thế nào để đến đó. Khóa học thiết lập và quản lý mục tiêu sẽ giúp học viên định hình được các khái niệm như tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, quý tháng, và phân biệt các loại mục tiêu. Đồng thời khóa học này cũng sẽ cung cấp công cụ để có thể thiết lập và quản lý mục tiêu một cách hiệu quả. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể:
 1. Hiểu, phân biệt và áp dụng được các khái niệm tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược, mục tiêu hàng năm, mục tiêu quý, tháng.
 2. Phân biệt được các loại mục tiêu khác nhau như mục tiêu phát triển, mục tiêu sản xuất, mục tiêu tài chính, mục tiêu nhân sự.
 3. Hiểu và áp dụng được phương pháp thiết kế mục tiêu theo SMARTER
 4. Xây dựng và thống nhất  được giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc
 5. Hiểu và áp dụng được các công cụ quản lý mục tiêu và công việc
Ai nên tham dự
 1. Các bạn đang là quản lý nhóm, bộ phận, chi nhánh, công ty
 2. Các bạn muốn nâng cao hiệu suất công việc của mình
 3. Các bạn có mong muốn cải thiện và phát triển bản thân
 4. Các bạn đang muốn cải thiện kỹ năng thiết lập và quản lý mục tiêu của bản thân mình
 5. Các bạn đang muốn có được góc nhìn mới, các góp ý mới từ những chuyên gia, giảng viên nhiều năm kinh nghiệm
Khóa học này bao gồm những nội dung gì
 1. Từ tầm nhìn đến mục tiêu hằng năm
 2. Quy trình và nguyên tắc thiết kế mục tiêu
 3. Làm sao biết được mục tiêu có khả thi hay không
 4. Thiết lập mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng (BSC)
 5. Quản lý công việc theo mục tiêu (MBO)

Chương trình đào tạo

KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
GS – Kiểm tra đầu khóa 00:20:00
Quizlet của Thiết kế mục tiêu MIỄN PHÍ
TẦM NHÌN VS MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VS MỤC TIÊU HẰNG NĂM
--BÀI GIẢNG
Từ tầm nhìn đến kế hoạch hành động
6 nguồn thông tin chính để phát triển tầm nhìn cho team
6 từ khóa cho một tầm nhìn mới
4 phương pháp để phát triển tầm nhìn
Các video truyền cảm hứng cho tầm nhìn
--BÀI TẬP
Bài tập 1 30 ngày
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 1
Quiz – Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và mục tiêu hằng năm 00:06:00
QUY TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ MỤC TIÊU
--BÀI GIẢNG
Nguyên tắc SMART trong thiết kế mục tiêu MIỄN PHÍ
5 cơ sở thiết kế mục tiêu
Quy trình thiết kế mục tiêu
Qui trình triển khai mục tiêu
Làm sao biết Mục tiêu có khả thi?
--BÀI TẬP
Bài tập 2
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 2
Quiz – Quy trình và nguyên tắc thiết kế mục tiêu 00:08:00
THIẾT KẾ MỤC TIÊU THEO THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
--BÀI GIẢNG
Thẻ điểm cân bằng – Balance Score Card
4 nhóm mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng MIỄN PHÍ
--BÀI TẬP
Bài tập 3
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 3
QUIZ – 4 nhóm mục tiêu theo thẻ điểm cân bằng BSC 00:03:00
QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU (MBO)
--BÀI GIẢNG
Qui trình triển khai mục tiêu tổ chức sang mục tiêu từng nhân viên
4 nhóm mục tiêu của nhân viên
7 từ khóa trong việc đặt mục tiêu cho nhân viên
Công thức thành tích – động cơ và năng lực
Mô hình đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu của nhân viên
--BÀI TẬP
(GOS) Bài tập 4
--BÀI KIỂM TRA PHẦN 4
QUIZ – Quản lý theo mục tiêu 00:06:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Khi nào đặt mục tiêu cao là tốt?
Bài đọc: Let go
Câu hỏi thảo luận
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Bài tập tình huống 1
Bài tập tình huống 2
--TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Tóm tắt nội dung môn học
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
GS – Kiểm tra kết thúc môn 00:40:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Thiết lập và quản lý mục tiêu
Đang tải...

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!