NHÓM KHÓA HỌC CẢI THIỆN TƯ DUY

Combo 7 khóa học về tư duy dành cho các bạn muốn cải thiện và nâng cao chất lượng tư duy trong công việc và đời sống.

Lưu ý: Đây là các khóa học  theo hình thức Dự Thính

KHÓA HỌC DỰ THÍNH LÀ GÌ?

TIẾT KIỆM-55%

CÁC KHÓA HỌC TRONG COMBO

Thinking School @2018