Học viên đã tham gia
5 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Slide43

Tư Duy Chiến Lược

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

  1. Hiểu và áp dụng các khái niệm căn bản như Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
  2. Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PESTEL, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
  3. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Focus)

Chương trình đào tạo

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
--BÀI GIẢNG
Chiến lược là gì – TKS
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược – TKS
--BÀI KIỂM TRA
Các khái niệm cơ bản 00:08:00
CẤP CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
--BÀI GIẢNG
Các cấp chiến lược – TKS
03 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter – TKS
--BÀI KIỂM TRA
Bài trắc nghiệm Các cấp chiến lược và CL cạnh tranh 00:08:00
QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
--BÀI GIẢNG
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Phân tích – TKS
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế – TKS
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai – TKS
--BÀI KIỂM TRA
Quy trình quản trị và hoạch định chiến lược 00:06:00
CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
--BÀI GIẢNG
Phân tích SWOT – TKS
Phân tích PESTEL – TKS
Ma trận BCG
Chuỗi giá trị – TKS
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh – TKS
Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực – TKS
Chiến lược hợp nhất hàng dọc – TKS
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2
--BÀI KIỂM TRA
Công cụ hoạch định chiến lược 00:28:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Chiến lược kinh doanh
Phân tích SWOT và Chiến lược kinh doanh (Tham khảo)
TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Các công cụ tư duy chiến lược
GAME TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Game Quizlet- Các khái niệm cơ bản MIỄN PHÍ
Game Quizlet – Các thuật ngữ Việt – Anh
ĐỌC THÊM
Kinh doanh là gì?
Bán trà sữa mà cũng bày đặt là start up?
Lợi thế cạnh tranh
Sáng tạo và văn hóa học tập
Tránh mắc kẹt ở quản lý cấp trung
Viết cho các bạn trẻ
Người trên- kẻ dưới
Top 10 Strategic Technology Trends for 2019
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
Bài trắc nghiệm chủ đề Chiến lược kinh doanh – Bài 1/2 00:30:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học
Đang tải...

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018