Học viên đã tham gia
273 học viên
4/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
45 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
LÃNH DẠO VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC

Lãnh đạo và Tư duy chiến lược

Tư duy chiến lược là gì?

Tư duy chiến lược là tư duy cần thiết mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải có. Đó là khả năng xác định các mục tiêu, điểm mạnh hay lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, công ty. Dựa vào đó, nhà lãnh đạo sẽ đưa ra phương án và kế hoạch hành động nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, phát triển bền vững, lâu dài.

Vì sao nhà lãnh đạo cần có tư duy chiến lược?

 • Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đòi hỏi bạn phải là người có tầm nhìn xa, rộng, bao quát và có chiều sâu. Người có tư duy chiến lược sẽ có khả năng kết hợp các suy nghĩ có chiều sâu và tầm nhìn ảnh hưởng rộng. Không chỉ nhìn được vấn đề một cách toàn diện mà còn thấy được các yếu tố tác động từ môi trường bên trong, bên ngoài để đưa ra các phân tích sâu sắc về cơ hội, thách thức cũng như xu hướng thay đổi của môi trường, đề ra phương án phù hợp với mục tiêu.
 • Nếu không có tư duy chiến lược, nhà lãnh đạo sẽ không thể nào vạch ra kế hoạch, chiến lược kinh doanh, con đường rõ ràng và định hướng cho tổ chức phát triển bền vững.
 • Không có tư duy chiến lược, nhà lãnh đạo sẽ không tạo ra được một quỹ đạo chung cho doanh nghiệp. Các bộ phận trong doanh nghiệp cũng sẽ không có sự liên kết để cùng nhau hướng về mục tiêu chung, cùng nhau phát triển. 
 • Không có tư duy chiến lược, các nhà lãnh đạo cũng không thể đưa ra các kế hoạch chủ động trong việc tận dụng cơ hội, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành, kinh doanh doanh nghiệp.
 

Khóa học “Lãnh đạo và tư duy chiến lược” sẽ mang lại cho bạn

 • Hiểu và vận dụng các lý thuyết, công cụ, nguyên tắc cơ bản về lãnh đạo và quản lý bao gồm: lãnh đạo, lãnh đạo, quản lý, quản lý, các cách tiếp cận khác nhau về lãnh đạo và 8 chuẩn mực đạo đức của người lãnh đạo.
 • Hiểu và áp dụng 5 vai trò cơ bản của nhà lãnh đạo hiệu suất cao, bao gồm: người tạo tầm nhìn, người xây dựng nhóm, nhà phát triển nhân sự, người phân bổ nhiệm vụ và người kích thích động lực.
 • Hiểu và áp dụng khung quản lý chiến lược của công ty và kiểm tra mối liên kết của các cấp chiến lược khác nhau.
 • Hiểu và áp dụng các công cụ chiến lược khác nhau như PESTE, SWOT, BCG, PLC, Chuỗi giá trị, Hệ thống giá trị, Micheal Porter 3 chiến lược chung.
 

Các kỹ năng được thực hành trong “Lãnh đạo và tư duy chiến lược”

 • Tự giới thiệu bản thân và giới thiệu nhóm một cách rõ ràng và có cấu trúc
 • Thuyết trình cá nhân/ nhóm từ 3-5 phút về các chủ đề được giao
 • Lắng nghe người khác một cách sâu sắc với sự tôn trọng
 • Làm việc theo nhóm
 • Hình thành thái độ tôn trọng và hợp tác làm việc giữa các thành viên trong nhóm
 • Biết sử dụng hệ thống e-learning để tự học và học nhóm
 

Các kỹ năng được thực hành trong “Lãnh đạo và tư duy chiến lược”

 • Bài giảng cô đọng, được đúc kết từ kinh nghiệm hơn 20 năm giảng dạy, quan sát cho hơn 200 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.
 • Làm bài tập thực hành và bài tập tình huống ngay trên bài giảng.
 • Lời giải và hướng dẫn ngay sau bài tập.
 • Cách học sinh động và tương tác trên nền tảng công nghệ LMS hiện đại nhất.
 • Có thể xem và làm đi làm lại bài tập nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn.

Chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Giới thiệu Lãnh đạo và tư duy chiến lược 00:04:35
BÀI GIẢNG LÃNH ĐẠO
Công thức Leadership 1-2-3-4-5-6 00:08:37
Lãnh đạo và Tầm nhìn
Hai xu hướng của lãnh đạo 00:14:05
Ba năng lực chính lãnh đạo cần có 00:14:14
Bốn phong thái lãnh đạo
Ứng dụng 4 phong thái lãnh đạo để dạy con 00:22:15
Năm vai trò quan trọng của lãnh đạo 00:08:09
Sáu bước chuyển về tư duy của lãnh đạo 00:09:46
8 đặc trưng trí tuệ cơ bản của lãnh đạo 00:12:17
TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
Tự đánh giá xu hướng quản trị của lãnh đạo
Tự đánh giá 3 năng lực cốt lõi của lãnh đạo
Tự đánh giá phong thái lãnh đạo
Tự đánh giá 5 vai trò của lãnh đạo
BÀI GIẢNG TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
Giới thiệu Tư duy chiến lược 00:03:34
Bạn có tư duy chiến lược? 00:18:06
Doanh nghiệp có những cấp độ chiến lược nào? 00:11:36
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter 00:04:39
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Phân tích 00:03:16
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế 00:02:27
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai 00:02:01
CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC
Chuỗi giá trị – Value chain 00:13:05
Kỹ thuật phân tích SWOT 00:03:54
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh 00:16:54
Quan điểm chiến lược dựa trên nguồn lực -RBV 00:10:22
Ma trận BCG 00:14:07
Vòng đời sản phẩm phần 1 00:12:06
Vòng đời sản phẩm phần 2 00:15:32
Phân tích các bên liên quan 00:09:34
Chiến lược hợp nhất hàng dọc 00:12:42
Ma trận sản phẩm thị trường – Ansoff matrix 00:12:43
BÀI ĐỌC
Chiến lược là gì?
5 áp lực cạnh tranh làm nên chiến lược
Do right thing and Do thing right
Sách hay nên đọc
Bài tập ứng dụng sau khóa học
Ứng dụng 1: Lãnh đạo và tư duy chiến lược 365 ngày
TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Tự kiểm tra thuật ngữ Anh – Việt
Ghi nhớ bài học
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học
Đang tải...

giang vien

giang vien Tim

241757897 537634267314260 907213109129708542 n

Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018