Học viên đã tham gia
227 học viên
4.2/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
10 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Design thinking

Design thinking

Mục tiêu chủ đề và kết quả học tập dự kiến

 1. Kiến thức: Hiểu rõ khái niệm Lấy-con-người-làm-trung-tâm của Tư duy thiết kế
 2. Kỹ năng: Nhớ và thực hành 5 giai đoạn Tư duy thiết kế trong công việc. Ứng dụng các kỹ năng phỏng vấn thấu cảm, dùng Chân dung khách hàng, Hành trình khách hàng, phương pháp TRIZ và Morphological analysis.
 3. Thái độ: Khởi tạo tinh thần làm việc lấy-khách-hàng-làm-trung-tâm thông qua các bước Thấu cảm, Xác định vấn đề, Tạo ý tưởng mới, Tạo mẫu và Thử mẫu

Nội dung bài giảng

 1. Giới thiệu về Tư duy thiết kế và các ứng dụng
 2. Đặc điểm của Tư duy thiết kế
 3. Quy trình của Tư duy thiết kế
 4. Giai Đoạn 1: Empathize – Thấu cảm
 5. Giai Đoạn 2: Define – Xác định vấn đề
 6. Giai Đoạn 3: Ideate – Tìm ý tưởng
 7. Giai Đoạn 4: Prototype – Thiết kế mẫu
 8. Giai Đoạn 5: Test – Thử Nghiệm
 9. Phương pháp Morphological Analysis – Sáng tạo ý tưởng thiết kế
 10. Phương pháp TRIZ – Sáng tạo giải quyết vấn đề
 11. Ứng dụng thực tế của Tư duy thiết kế trong dự án

Course objective and expected learning outcomes

 1. Knowledge: Understanding the human-centric concept of design thinking
 2. Skill: Remember to practice 5 phases of design thinking for working. Apply in your project: empathizing interview, personas, customer journey, TRIZ and Morphological Analysis method
 3. Attitude: initiate a new working culture based on a user-centric approach, empathy, ideation, prototyping, and playful testing.

Course outline

 1. Introduction and Application of Design Thinking
 2. Signature of Design Thinking
 3. Process of Design Thinking
 4. Phase 1: Empathize
 5. Phase 2: Define
 6. Phase 3: Ideate
 7. Phase 4: Prototype
 8. Phase 5: Test
 9. Morphological Analysis method – Create the design idea
 10. TRIZ method – Advantage in Creating Problem Solving idea
 11. Practical applications of Design Thinking

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN MÔN HỌC
Giới thiệu môn học – Design thinking (Tư duy thiết kế)
BÀI GIẢNG
--CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Giới thiệu về Tư duy thiết kế và các ứng dụng
Đặc điểm của Tư duy thiết kế
Quy trình Tư duy thiết kế
Giai đoạn 1: Empathize – Thấu cảm
Giai đoạn 2: Define – Xác định vấn đề
Giai đoạn 3: Ideate – Tìm ý tưởng
Giai đoạn 4: Prototype – Thiết kế mẫu
Giai đoạn 5: Test – Thử nghiệm
Phương Pháp Morphological Analysis – Sáng tạo ý tưởng thiết kế
Phương pháp TRIZ – Sáng tạo giải quyết vấn đề
Ứng dụng Tư duy thiết kế – Thiết kế trải nghiệm dịch vụ online
Ứng dụng Tư duy thiết kế – Dự án 5 triệu USD
--GAME - CÔNG CỤ TƯ DUY THIẾT KẾ
12 công cụ dùng trong Tư duy Thiết kế
40 nguyên lý sáng tạo TRIZ
Trò chơi Quizlet – Thuật ngữ trong design thinking
--SLIDE BÀI GIẢNG
Slide design thinking
Các phương pháp Design thinking
BÀI TRẮC NGHIỆM
Bài trắc nghiệm chủ đề Tư duy thiết kế – Bài 1/2 00:30:00
Bài trắc nghiệm chủ đề Tư duy thiết kế – Bài 2/2 00:30:00
NỘI DUNG THAM KHẢO
--NHỮNG DỰ ÁN XUẤT SẮC ỨNG DỤNG DESIGN THINKING
Dự án Ứng dụng Tư duy thiết kế – Sáng tạo không gian bếp
Hai dự án sáng tạo sản phẩm cho người lớn tuổi bằng thấu cảm
Hoạt động thiết kế kiểu dáng công nghiệp
--DESIGN THINKING TRONG KINH DOANH
Design Thinking trong Đổi mới hoạt động kinh doanh
--DESIGN THINKING VÀ NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ
Nghệ thuật thiết kế – The Art of Design – Netflix series
DESIGN TH!NKING – Thực hành các bản thiết kế ấn tượng
--SÁCH - TÀI LIỆU - TEMPLATE VỀ DESIGN THINKING
Phỏng vấn sâu – P1 00:08:45
Phỏng vấn sâu – P2 00:12:47
Phỏng vấn sâu – P3 00:10:20
Phương pháp quan sát (P1) 00:11:28
Phương pháp quan sát (P2) 00:15:38
Phương pháp quan sát (P3) 00:05:11
Design Thinking Handbook Bản tiếng Anh – Việt (Eli Woolery)
Design Guide book – Các template dùng trong tư duy thiết kế
Design Thinking – Tips & Tools
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Đánh giá môn học – Design thinking
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018