Học viên đã tham gia
11 học viên
-/-
Điểm đánh giá khoá học
Chưa đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
Avatar Leading team

Leading high performance team

Course Overview

Whether you are a student, a manager, a subordinate, or a homemaker, it is almost impossible to avoid being a member of a team. Teams are simply groups of people who are interdependent in the tasks they perform, who affect one another’s behavior through interaction, and who see themselves as a unique entity. The principles we review in this course related to effective team performance, team leadership, team goals, and team participation, however, are virtually the same across all kinds of teams.

Objectives

Upon completing the course, you will be able to:
  • correctly identify a team and realize the values of a team in a workplace
  • understand 4 stages of team development, identify the possible problems within each stage and correctly address these issues
  • evaluate issues within teams and suggest optimal solutions
  • understand, practice, and apply leading team techniques
  • understand human differences using OCEAN personality traits

Chương trình đào tạo

COURSE MAIN CONTENT
Course main content 00:00:41
COURSE CONTENT
--1 is Too Small a Number
02. The importance of team 00:02:10
Personality Traits (OCEAN)
01. Personality 00:11:26
--4 Stages of Team Development
03. A team life cycle – 01. Team Development Stages (Life cycle) 00:03:45
03. A team life cycle – 02. Forming 00:05:35
03. A team life cycle – 03. Storming 00:05:30
03. A team life cycle – 04. Norming 00:03:13
03. A team life cycle – 05. Performing 00:03:13
03. A team life cycle – 06. Mr. Tim’s version 00:04:10
--2 Roles of a Team Leader
04. Roles of a team leader 00:07:43
--4 Disciplines of Excecution
4 disciplines of execution – 01. Wildly Important Goals (WIGs) 00:06:28
4 disciplines of execution – 02. Focus on Lead measures 00:04:06
4 disciplines of execution – 03. Keep a Compelling Scoreboard 00:06:05
4 disciplines of execution – 04. Cadence of accountabilities 00:03:58
Other Materials
Leading high performance team – Recommended reading materials
Leading high performance team – The importance of team
Leading high performance team – Why Everest goal is the ultimate test of a true leader
Leading high performance team – As a leader, when should you GIVE UP on a team member?
Leading high performance team – 4 disciplines in practice
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (BẮT BUỘC)
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018