Làm việc nhóm hiệu quả

1,200,000 
3.9/5 (10)

1. Mục tiêu khóa học

Giúp học viên có năng lực Xây dựng đội nhóm mới và Phát triển đội nhóm mạnh để hoàn thành các mục tiêu chung của tổ chức.

2. Kết quả đạt được sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:
 1. Hiểu được giá trị của team
 2. Hiểu và áp dụng được 4 bước của phát triển team
 3. Tự đánh giá vấn đề của team và đề xuất giải pháp
 4. Hiểu, thực hành, áp dụng các kỹ thuật lãnh đạo team
 5. Hiểu, thực hành, áp dụng các yêu cầu của 1 thành viên team
 6. Nhận diện và biết cách xử lý các thành viên không tích cực, thiếu đóng góp
 7. Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức trong team

3. Ai nên học khóa học này?

 1. Sinh viên, người sắp tốt nghiệp.
 2. Những nhân viên đang bắt đấu công việc trong các tổ chức.
 3. Người làm kinh doanh cần xây dựng đội nhóm bán hàng.
 4. Các nhà quản lý, lãnh đạo gặp các khó khăn trong việc xây dựng đội nhóm thành tích cao

4. Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành cá bài tập và nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa
 6. Thời gian học: Trung bình là 3 tuần với ít nhất 8 giờ một tuần học.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Hướng dẫn cách học tại Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
[PRE-TEST] CHẨN ĐOÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 00:00:00
Quizlet – Game tự kiểm tra kiến thức Phát triển nhóm 00:00:00
Kiểm tra đầu khóa học 00:10:00
BÀI GIẢNG - QUIZ
--GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN HỌC
Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc nhóm 00:00:00
Những đối tượng thường gặp khi làm việc nhóm 00:00:00
--ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÓM
Vai trò và các ưu điểm nổi bật của nhóm 00:00:00
Vai trò và các ưu điểm của nhóm 00:05:00
--4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:00:00
4 Giai đoạn phát triển – quiz 00:04:00
--Giai đoạn 1: Hình thành
Giai đoạn 1: Hình thành 00:00:00
Giai đoạn 1 – Hình thành – Quiz 00:02:00
--Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc nhóm
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc 00:00:00
Giai đoạn 2 – Hình thành chuẩn mực – Quiz 00:03:00
--Giai đoạn 3: Bão tố
Giai đoạn 3: Bão tố 00:00:00
Giai đoạn 3 – Bão tố – quiz 00:02:00
--Giai đoạn 4: Hiệu suất cao
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao 00:00:00
Các đặc trưng của nhóm có hiệu suất cao 00:00:00
Giai đoạn 4 – Hiệu suất cao – quiz 00:03:00
--VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHÓM
Vai trò xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong nhóm 00:00:00
Vai trò của mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm 00:00:00
Vai trò lãnh đạo nhóm – Quiz 00:02:00
--VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Vai trò điều phối công việc của các thành viên 00:00:00
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên 00:00:00
Kỹ năng phản hồi 00:00:00
Các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhóm 00:00:00
Vai trò của thành viên trong nhóm – Quiz 00:02:00
--SUY NGHĨ NHÓM
Suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Vấn đề của suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Phương pháp vượt qua suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Suy nghĩ nhóm 00:03:00
--TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm 00:00:00
BÀI TẬP
Bài tập cá nhân 00:00:00
Bài tập tình huống: Mâu thuẫn trong nhóm 00:00:00
Bài tập tình huống: nhờ giúp đỡ 00:00:00
Bài tập tình huống: Ghét một bạn trong nhóm 00:00:00
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG NỘI DUNG MÔN HỌC
Hướng dẫn ứng dụng trong công việc 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
[POST-TEST] CHẨN ĐOÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 00:00:00
Kiểm tra kết thúc môn – PTDN 00:30:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Làm việc nhóm hiệu quả 00:00:00

Khóa học này không bao gồm lịch lên lớp cùng giảng viên.
Học viên tự học các bài giảng, xem các bài hướng dẫn, và làm bài tập để hoàn thành khóa học.

Bảng 3-1: Đánh giá của học viên về môn

#Tiêu chíĐánh giá
3.9/5 (10)
1Nội dung thiết thực với công việc đang phụ trách3.8
2Khóa học có nhiều ví dụ, kiến thức mới3.5
3Tôi học được nhiều kiến thức, kỹ năng từ khóa học này3.5
4Giảng viên am hiểu chủ đề đào tạo4.2
5Giảng viên trình bày rõ ràng, dễ hiểu4
6Giảng viên tương tác tốt với học viên3.7
7Giảng viên chuyên nghiệp trong giảng dạy (ngôn từ, trang phục, thời giờ...)4
8Giao diện thân thiện, dễ sử dụng4.1
9Các nội dung được tổ chức tốt trên E-learning (bài giảng, bài tập, kiểm tra,..)3.8
10Các clip bài giảng có nhiều nội dung thú vị3.8
11Chất lượng âm thanh, hình ảnh các bài giảng tốt4.4
12Tốc độ chạy web ổn định giúp học tốt các học phần3.9
13Khóa học đáp ứng được mong đợi của tôi3.7
14Dịch vụ hỗ trợ học viên (học vụ, kỹ thuật) tốt4.2
15Tôi sẽ đăng ký thêm các khóa học khác của Thinking School3.6
16Tôi sẽ giới thiệu các khóa học của Thinking School cho bạn bè, đồng nghiệp3.4

 

 

 

 

 

 

THE THINKING SCHOOL @2018
X