Học viên đã tham gia
28 học viên
3.9/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
10 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Làm việc nhóm hiệu quả

1. Mục tiêu khóa học

Giúp học viên có năng lực Xây dựng đội nhóm mới và Phát triển đội nhóm mạnh để hoàn thành các mục tiêu chung của tổ chức.

2. Kết quả đạt được sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:
 1. Hiểu được giá trị của team
 2. Hiểu và áp dụng được 4 bước của phát triển team
 3. Tự đánh giá vấn đề của team và đề xuất giải pháp
 4. Hiểu, thực hành, áp dụng các kỹ thuật lãnh đạo team
 5. Hiểu, thực hành, áp dụng các yêu cầu của 1 thành viên team
 6. Nhận diện và biết cách xử lý các thành viên không tích cực, thiếu đóng góp
 7. Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức trong team

3. Ai nên học khóa học này?

 1. Sinh viên, người sắp tốt nghiệp.
 2. Những nhân viên đang bắt đấu công việc trong các tổ chức.
 3. Người làm kinh doanh cần xây dựng đội nhóm bán hàng.
 4. Các nhà quản lý, lãnh đạo gặp các khó khăn trong việc xây dựng đội nhóm thành tích cao

4. Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

 1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
 2. Đọc toàn bộ các bài đọc
 3. Hoàn thành cá bài tập và nộp bài trên hệ thống. Giảng viên sẽ chấm và góp ý.
 4. Làm đầy đủ các quiz ngắn dưới mỗi chủ đề
 5. Hoàn thành bài kiểm tra đầu và cuối khóa
 6. Thời gian học: Trung bình là 3 tuần với ít nhất 8 giờ một tuần học.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
Hướng dẫn cách học tại Thinking School MIỄN PHÍ 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
Hướng dẫn làm Quiz 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
[PRE-TEST] CHẨN ĐOÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 00:00:00
Quizlet – Game tự kiểm tra kiến thức Phát triển nhóm 00:00:00
Kiểm tra đầu khóa học 00:10:00
BÀI GIẢNG - QUIZ
--GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN HỌC
Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc nhóm 00:00:00
Những đối tượng thường gặp khi làm việc nhóm 00:00:00
--ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÓM
Vai trò và các ưu điểm nổi bật của nhóm 00:00:00
Vai trò và các ưu điểm của nhóm 00:05:00
--4 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:00:00
4 Giai đoạn phát triển – quiz 00:04:00
--Giai đoạn 1: Hình thành
Giai đoạn 1: Hình thành 00:00:00
Giai đoạn 1 – Hình thành – Quiz 00:02:00
--Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc nhóm
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc 00:00:00
Giai đoạn 2 – Hình thành chuẩn mực – Quiz 00:03:00
--Giai đoạn 3: Bão tố
Giai đoạn 3: Bão tố 00:00:00
Giai đoạn 3 – Bão tố – quiz 00:02:00
--Giai đoạn 4: Hiệu suất cao
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao 00:00:00
Các đặc trưng của nhóm có hiệu suất cao 00:00:00
Giai đoạn 4 – Hiệu suất cao – quiz 00:03:00
--VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHÓM
Vai trò xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong nhóm 00:00:00
Vai trò của mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm 00:00:00
Vai trò lãnh đạo nhóm – Quiz 00:02:00
--VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Vai trò điều phối công việc của các thành viên 00:00:00
Vai trò xây dựng quan hệ của các thành viên 00:00:00
Kỹ năng phản hồi 00:00:00
Các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của nhóm 00:00:00
Vai trò của thành viên trong nhóm – Quiz 00:02:00
--SUY NGHĨ NHÓM
Suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Vấn đề của suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Phương pháp vượt qua suy nghĩ theo nhóm 00:00:00
Suy nghĩ nhóm 00:03:00
--TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm 00:00:00
BÀI TẬP
Bài tập cá nhân 00:00:00
Bài tập tình huống: Mâu thuẫn trong nhóm 00:00:00
Bài tập tình huống: nhờ giúp đỡ 00:00:00
Bài tập tình huống: Ghét một bạn trong nhóm 00:00:00
HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG NỘI DUNG MÔN HỌC
Hướng dẫn ứng dụng trong công việc 00:00:00
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
[POST-TEST] CHẨN ĐOÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ 00:00:00
Kiểm tra kết thúc môn – PTDN 00:30:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Làm việc nhóm hiệu quả 00:00:00
Đang tải...

 

 

 

 

 

 

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách email tới địa chỉ info@thinkingschool.vn từ tài khoản đã đăng ký khóa học đối với học viên cá nhân hoặc từ tài khoản đại diện cho khách hàng doanh nghiệp.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi học phí được hoàn trả, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
THE THINKING SCHOOL @2018