Học viên đã tham gia
500 học viên
4.5/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
39 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S
KY NANG LAM VIEC NHOM

Kỹ năng làm việc nhóm

Ký hiệu Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể
Kiến thức
CELO1
 • Phát biểu rõ thế nào là 1 đội nhóm
 • Liệt kê và biết cách phòng tránh các hạn khó khăn khi làm việc nhóm
 • Liệt kê và áp dụng được các chức năng của một thành viên trong đội nhóm khi giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập và công việc
CELO2
 • Phát biểu và ứng dụng được quy trình hình thành đội nhóm
 • Tự đánh giá vấn đề của đội nhóm và đề xuất giải pháp
Kỹ năng
CELO3
 • Nhận diện và biết cách xử lý các thành viên không tích cực, thiếu đóng góp
 • Hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức trong 1 đội nhóm
CELO4
 • Trình bày thông tin hiệu quả, rõ ràng khi tham gia đội nhóm
 • Phân tích, đánh giá, sáng tạo ra cách làm việc nhóm của riêng mình tùy vào 4 giai đoạn phát triển đội nhóm
 • Hiểu, thực hành, áp dụng các yêu cầu của 1 thành viên trong đội nhóm
CEL05
 • Thực hành kỹ năng tự học, đọc, viết báo cáo, phân tích tình huống, làm việc nhóm, thuyết trình cá nhân và nhóm
 • Kỹ năng máy tính, làm việc và học tập online
Thái độ và phẩm chất đạo đức
CELO6
 • Thực hành tư duy phát triển, nhận trách nhiệm, khiêm tốn, công bằng, hợp tác
 • Thái độ tích cực trong học tập và công việc

Chương trình đào tạo

giới thiệu chung
HDSD hệ Thống học tập 00:05:54
Giới thiệu môn học Làm việc nhóm hiệu quả 00:03:31
Các lợi ích của 1 đội nhóm 00:03:22
Những đối tượng sẽ gặp khi làm việc nhóm 00:11:12
Nội dung
--vòng đời của đội nhóm
4 giai đoạn phát triển của nhóm 00:03:47
Giai đoạn 1: Thành lập/ Hình thành 00:01:27
Giai đoạn 2: Hình thành chuẩn mực và qui tắc 00:01:51
Giai đoạn 3: Bão tố 00:02:54
Giai đoạn 4: Hiệu suất cao 00:01:49
Các đặc trưng của một nhóm hiệu suất cao 00:05:55
--các chức năng và vai trò trong đội nhóm
Vai trò của thành viên: Điều phối công việc 00:04:28
Vai trò của thành viên: Xây dựng quan hệ 00:05:23
Vai trò của lãnh đạo: Xây dựng niềm tin và sự tin tưởng trong nhóm 00:02:50
Vai trò của lãnh đạo: Xây dựng mục tiêu và hiệu quả hoạt động nhóm 00:05:00
Kỹ thuật phản hồi khi làm việc nhóm 00:08:20
--suy nghĩ nhóm
Suy nghĩ theo nhóm 00:08:10
Vượt qua suy nghĩ nhóm 00:03:35
bài đọc
Anh A Xưởng B Nhà máy C
Tóm tắt 4 giai đoạn phát triển của nhóm
Mô hình khái quát hóa về Phát triển nhóm
BÀI TẬP CÁ NHÂN
Tự phản chiếu – Kỹ năng làm việc nhóm
đánh giá cuối khóa
Đánh giá khóa học
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
 1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
 2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
 3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
 4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
 5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018