Thành phầnThuê hệ thốngCombo 1: Hệ thống + nội dungCombo 2: Hệ thống + nội dung
Tên miền và server máyThinking SchoolThinking SchoolThinking School
4 thành phần LMS333
Nội dung số03 (link tìm hiểu)10 (link tìm hiểu)
Số lượng tài khoảnTừ 200 trở lênTừ 30 tài khoản trở lênTừ 30 tài khoản trở lên
Hỗ trợTrong quá trình sử dụngTrong quá trình sử dụngTrong quá trình sử dụng
Chi phí6$/tài khoản/tháng15$/tài khoản/tháng25$/tài khoản/tháng

Thinking School @2018