1.Giới thiệu LMS

Là đơn vị đào tạo cho doanh nghiệp, đồng thời phát triển công nghệ để giải quyết bài toán thực tiễn trong đào tạo, Thinking School tự hào giới thiệu hệ thống LMS với các đặc điểm nổi trội so với các hệ thống LMS khác trên thị trường, cụ thể:

1.3.1 05 1

1. Tập trung vào quản trị

Thể hiện qua thu thập, xử lý số liệu, và thể hiện các chỉ số quan trọng lên các bảng quản lý (dashboard), được cập nhật theo thời gian thực (real time). Đây là đặc điểm quan trọng và khó nhất của một hệ thống LMS so với các hệ thống thông thường. Các chỉ số về học tập, giảng dạy, được ứng dụng cho tất cả các bên có liên quan như học viên, giảng viên, quản lý đào tạo, ban giám đốc.

2. Là 1 hệ thống tích hợp

Hệ thống LMS của Thinking School tích hợp các thành phần như E-learning, live streaming, mobile app, CRM, và dashboard. Điều này tạo ra ưu điểm vượt trội là:

1. Số liệu về người dùng, học tập, giảng dạy, quản lý được thu thập đầy đủ và toàn diện.

2. Người dùng đăng nhập 1 hệ thống và sử dụng tất cả các chức năng mà không phải chuyển qua lại giữa các hệ thống.

3. Do số liệu đầy đủ nên quá trình quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng đào tạo, học tập được liên tục diễn ra.

1.3.1 06 1
1.3.1 07 2

3. Nâng cao hiệu suất làm việc phòng đào tạo

Bên cạnh câu chuyện nâng cao chất lượng đào tạo, hệ thống LMS của Thinking School hướng đến câu chuyện thúc đẩy hiệu suất làm việc của phòng/bộ phận đào tạo của doanh nghiệp thông qua việc số hóa các bước trong hoạt động tổ chức, triển khai và kết thúc lớp học, cụ thể:

1. Học viên đăng ký, cho vào lớp, phân lớp, nhắc nhở học tập: sử dụng chức năng CRM

2. Điểm danh học viên học trên lớp live cùng giảng viên và tình trạng học trên E-learning: Sử dụng tính năng của Dashboard

3. Khảo sát kết thúc lớp học: Sử dụng tính năng đánh giá trên E-learning

4. Post test, pre test: Sử dụng tính năng kiểm tra trên E-learning

5. Tổng kết báo cáo cho các bên liên quan (HR, BGĐ): Sử dụng tính năng trang quản lý (dashboard). Các bên có thể xem kết quả thời gian thực (real-time) mà không phải chờ.

Thinking School @2018