1. Hệ thống e-learning

Cập nhật thông tin về khóa học và nội dung học bao gồm:

Bên ngoài: Các giới thiệu chung về: 

. Khóa học

. Chương trình đào tạo

. Lịch học

. Đánh giá (rating)

. Giảng viên

Bên trong: Chi tiết về nội dung học

. Clip bài giảng

. Slide bài giảng

. Bài đọc thêm

. Quiz .

Bài tập cá nhân/nhóm .

Trao đổi thảo luận giữa các bên

. Game

1.3.1 08

2. Hệ thống trang quản lý

  • Học viên: 2 bảng thống kê

1. Bảng tổng kết các môn đang theo học và tình trạng

2. Bảng tiến độ học tập chi tiết từng môn, bài nào chưa làm, bài nào làm rồi và điểm so với trung bình cả lớp thế nào để có sự nỗ lực

1.3.1 09
1.3.1 10

• Giảng viên: 6 bảng thống kê


– Bảng 0: Tổng quan các môn đang dạy

– Bảng 1: Bảng điểm chi tiết: Chấm điểm học viên

– Bảng 2: Bảng tổng kết: Theo dõi tiến trình của học viên

– Bảng 3: Đánh giá của học viên đối với lớp học

– Bảng 4: Tương tác trên lớp học Livestream cùng giảng viên

– Bảng 5: So sánh với các lớp khác trong cũng môn học

– Bảng 6: Lịch giảng dạy trong kỳ

1.3.1 11
1.3.1 12

• Đào tạo – Học vụ – Nhân sự: 6 bảng thống kê


– Bảng 1: Lịch dạy của giảng viên

– Bảng 2: Quản lý các khoa/khách hàng

– Bảng 3: Quản lý khóa học

– Bảng 4: Phân công giảng dạy

– Bảng 5: Quản lý giảng viên

– Bảng 6: Quản lý thù lao giảng dạy

1.3.1 13

Đảm bảo chất lượng: 5 bảng thống kê


– Bảng 1: Tổng hợp đánh giá của học viên

– Bảng 2: Thống kê theo khóa, giảng viên

– Bảng 3: Thống kê theo khóa

– Bảng 4: Thống kê theo tiêu chí chất lượng

– Bảng 5: Thống kê theo giảng viên

1.3.1 14

• Ban điều hành (BGĐ, BGH): 6 bảng thống kê


– Bảng 0: Tổng quan về các môn học

– Bảng 1: Bảng tổng kết toàn trường, khoa

– Bảng 2: Thống kê học viên

– Bảng 3: Đánh giá của học viên về khóa học

– Bảng 4: Bảng tương tác

– Bảng 5: Đánh giá các khóa học offline (nếu có mở lớp và nhập liệu đánh giá)

BGD BDH

3. HỆ THỐNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ứng dụng di động sẽ thiết lập trên 2 hệ điều hành:

IOS

Android

Sinh viên có thể download cài đặt vào điện thoại để học các nội dung một cách dễ dàng

1.3.1 15

4. HỆ THỐNG LIVESTREAMING

Hệ thống Livestreaming cho phép:

– Giảng viên và học viên tương tác trực tiếp với nhau bằng: âm thanh, hình ảnh (Share webcam)

– Có đầy đủ các tính năng của lớp học:

+ Bảng trắng,

+ Kiểm tra nhanh,

+ Chia nhóm thảo luận,

+ Chia sẻ slide bài giảng,

+ Chia sẻ video clip,

+ Share màn hình,

+ Ghi hình buổi giảng (recording).

1.3.1 16
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!