1. COACHING TẠI THINKING SCHOOL

Tại Thinking School, chúng tôi có niềm tin rằng bạn sẽ phát. huy được tối đa tiềm năng của mình. Với niềm tin đó làm cơ sở, Coaching tại Thinking là 1 quá trình cộng tác và khơi gợi để:

Bạn có cái nhìn toàn diện
và đầy đủ về chính mình

Khai phá chính bản thân

Thách thức chính giới hạn
của mình

Và chúng tôi sẽ đồng hành với bạn trên con đường cam go đó

2. KHI NÀO BẠN NÊN CÂN NHẮC CÓ 1 NGƯỜI COACH?

Khi bạn muốn:

2.2 03

3. ĐỘI NGŨ COACH CỦA THINKING SCHOOL

Giảng viên/ Coach của Thinking School trình độ quốc tế, uy tín và được đánh giá rất cao khi làm việc với các tập đoàn lớn trên thế giới và trong nước.
Thinking School @2018