TRAIN THE TRAINERS

5,000,000  365 ngày
4.9/5 (3)

Yêu cầu đối với 1 giảng viên chuyên nghiệp

 • Thấu cảm nhu cầu và các nỗi đau của khách hàng và giúp giải quyết các nỗi đau đó thông qua đào tạo
 • Có kiến thức chuyên môn vững vàng, hiện đại, khoa học
 • Có kinh nghiệm quản trị thực tiễn ở môi trường doanh nghiệp, quốc tế
 • Có phương pháp đào tạo năng động, hiệu quả
 • Có kỹ năng thuyết phục và truyền cảm hứng
 • Có kỹ năng tư duy phản biện tốt
 • Linh hoạt đáp ứng nhiều hình thức đào tạo khác nhau như case study, action learning, project base learning, coaching 1:1 trên các mô hình đào tạo khác nhau như online, offline, và blended.
 • Kinh nghiệm thực chiến đào tạo cho các nhóm doannh nghiệp và học viên khác nhau
 • Kỹ năng tiếng Anh tốt (để nghiên cứu và giảng dạy bằng tiếng Anh)

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp để giảng dạy cho các khách hàng doanh nghiệp
 • Cụ thể hướng đến các nhóm giảng viên giảng dạy các chuyên ngành về Quản lý, kinh doanh, lãnh đạo, nhân sự, và các nhóm kỹ năng mềm trong công việc
 • Khóa huấn luyện vẫn phù hợp với giảng viên các chuyên môn khác nếu muốn gia tăng kỹ năng và kiến thức khoa học về huấn luyện

Đối tượng tham dự

 • Các giảng viên nội bộ của các doanh nghiệp
 • Các giảng viên đang giảng dạy cho các doanh nghiệp
 • Các bạn HR, TMD, L&D muốn trang bị kỹ năng để trở thành giảng viên
 • Giảng viên đại học, cao đẳng muốn nâng cao kỹ năng để giảng dạy cho doanh nghiệp
 • Các bạn có mong muốn trang bị kỹ năng để trở thành giảng viên chuyên nghiệp
 • Các giảng viên muốn cộng tác giảng dạy lâu dài trong các dự án online và offline của Thinking School

Nội dung khóa học

 • Đặc điểm và các thách thức khi giảng dạy cho khách hàng doanh nghiệp
 • Đánh giá nhu cầu đào tạoThiết kế khóa học
  • Thiết kế chuẩn đầu ra
  • Thiết kế nội dung
  • Thiết kế hoạt động
  • Thiết kế các đánh giá học viên
  • Thiết kế các loại bài tập khác nhau
 • Đánh giá hiệu quả khóa học và quản lý chất lượng đào tạo
 • Kỹ năng tổ chức lớp học
  • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ với học viên
  • Kỹ năng đứng lớp
  • Kỹ năng hoạt náo và tạo năng lượng
  • Kỹ năng truyền cảm hứng cho người học
 • Kinh nghiệm thực chiến
 • Các mô hình huấn luyện: offline, online, blended, flipped classroom, ALAPA trong môi trường doanh nghiệp
 • Phương pháp case study, action learning, project learning, coaching based training
 • Tư duy phản biện và sáng tạo trong giảng dạy và học tập
 • Phối hợp với HR và L&D
 • Triển khai LMS và công nghệ trong huấn luyện doanh nghiệp
 • Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để trờ thành giảng viên 5

Hình thức huấn luyện và phương pháp

 • 100% online
 • Flipped Classroom
 • Tham gia quan sát và trợ giảng cho các khóa huấn luyện thực của Thinking School tại doanh nghiệp
 • Thời gian: 6 tuần, 12 buổi học live
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chi phí đào tạo

5 triệu VNĐ Với các bạn giảng viên dự kiến sẽ cộng tác với Thinking School: sẽ được hoàn trả 100% học phí nếu:
 • Hoàn thành khóa học loại giỏi trở lên đúng thời hạn
 • Tham gia trợ giảng tối thiểu 2 ngày trong các dự án của Thinking School
 • Và tham gia giảng dạy tối thiểu 5 ngày giảng dạy chính thức cho khách hàng của Thinking School với kết quả từ 4.2*/ 5 trở lên cho mỗi ngày.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN NỀN TẢNG
--GIỚI THIỆU THINKING SCHOOL
Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Giảng viên đào tạo Miễn phí 00:00:00
--CHƯƠNG TRÌNH VÀ LỊCH HỌC
Chương trình đào tạo – Train the trainers Miễn phí 00:00:00
Nhu cầu đào tạo -Train the Trainers 00:00:00
Lịch học – Trainer the trainers 00:00:00
Hướng dẫn cách học tại Thinking School Miễn phí 00:00:00
Các chương trình đang HOT của Thinking School 00:00:00
--HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Thinking School Miễn phí 00:00:00
Gặp vấn đề về kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
--TỰ ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC (ĐẦU KHÓA)
LIVESTREAMING - PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
Phòng học trực truyến – Livestreaming 00:00:00
Lịch học – Trainer the trainers 00:00:00
Phòng học riêng của từng nhóm 00:00:00
Danh sách nhóm 00:00:00
BÀI GIẢNG
-- ĐẶC ĐIỂM &THÁCH THỨC ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP
Các thách thức giảng dạy doanh nghiệp 00:00:00
Vượt qua chính mình – trở thành Giảng viên online 00:00:00
Yêu cầu đối với một giảng viên dạy doanh nghiệp 00:00:00
Sự khác biệt vai trò của giảng viên trong đào tạo doanh nghiệp và đại học 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIÊN VÀ ĐON VỊ TỔ CHỨC KHÓA HỌC
Yếu tố ảnh hưởng đến Người học tại doanh nghiệp 00:00:00
Đánh giá nhu cầu Khách hàng 00:00:00
Đánh giá nhu cầu học viên 00:00:00
Hỏi & Đáp thực tế về Nhu cầu đào tạo 00:00:00
--KỸ NĂNG TỔ CHỨC KHÓA HỌC
Thiết kê khóa học theo qui trình ALAPA 00:00:00
Ứng dụng ALAPA trong đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Tổ chức 1 lớp học offline 00:00:00
--KỸ NĂNG ĐỨNG LỚP
Hình ảnh của giảng viên 00:00:00
Hình ảnh bên ngoài ảnh hưởng đến sự gắn kết trong lớp học 00:00:00
Vai trò và Trách nhiệm của người giảng viên 00:00:00
Các hoạt động trong lớp học doanh nghiệp 00:00:00
Kỹ năng hoạt náo và tạo năng lượng 00:00:00
Các học viên khó tính cần phải xử lý 00:00:00
--CÁC MÔ HÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP
Năm loại hình đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Action learning 00:00:00
--PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO DỰA TRÊN DỰ ÁN
Capstone Project – Đề án & Đề cương trong đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Kinh nghiệm triển khai đào tạo Capstone Project 00:00:00
--ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
Phương pháp đánh giá học viên online 00:00:00
--KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO THỰC CHIẾN
Làm sao để trở thành 1 người thầy online 00:00:00
Làm sao để tương tác với học viên trên các khóa online 00:00:00
Giảng viên 5 sao & Lớp học hạnh phúc 00:00:00
--HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Giới thiệu về hệ thống Learning Management system 00:00:00
00:00
--CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐÀO TẠO
Lớp học đảo ngược – Flipped Classroom 00:00:00
Flipped Classroom guidelines 00:00:00
Bạn có biết cách học? 00:00:00
Học sao cho biết 00:00:00
Thực học: Tại sao rùa lại thắng thỏ? 00:00:00
00:00
--TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG GIẢNG DẠY
Tư duy phản biện là gì? 00:00:00
Phương pháp nhận diện vấn đề chính 00:00:00
Phát triển tư duy định lượng – kỹ thuật tạo cấu trúc và mô hình – Bài 1 00:00:00
Tư duy từ ví dụ 00:00:00
BÀI KIỂM TRA
--KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
Quiz 1: Đặc điểm & Thách thức đào tạo doanh nghiệp 00:05:00
Quiz 2: Đánh giá nhu cầu đào tạo 00:10:00
Quiz 3: Kỹ năng tổ chức khóa học 00:05:00
Quiz 4: Kỹ năng đứng lớp 00:00:00
Quiz 5: Các mô hình đào tạo doanh nghiệp 00:00:00
Quiz 6: Phương pháp đào tạo dựa trên dự án 00:00:00
Quiz 7: Đánh giá hiệu quả đào tạo 00:00:00
Quiz 8: Kinh nghiệm đào tạo thực chiến 00:00:00
Quiz 9: Quản lý hệ thống đào tạo 00:00:00
--BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ NHÓM
Hướng dẫn nộp Bài tập Cá nhân & Nhóm 00:00:00
Đánh giá hoạt động và chất lượng nhóm 00:00:00
Bài tập cá nhân 1: THIẾT KẾ NỘI DUNG ĐÀO TẠO (Deadline 3pm 14/7) 90, 00:00
Bài tập cá nhân 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG (Deadline 3 pm 21/7) 900, 00:00
Bài tập cá nhân 3: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY (Deadline 3 pm 28/7) 210, 00:00
Bài tập nhóm: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Deadline 3 pm 11/08) 210, 00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kịch bản giảng dạy (tham khảo) 00:00:00
--09/ 2019 - Leading Team - Taekwang - Tim Tran
Slides bài giảng 00:00:00
Những tài liệu sử dụng để chuẩn bị cho slides bài giảng 00:00:00
Những tài liệu đưa cho học viên 00:00:00
--Organizational Behaviours: ppt, word, test bank
Organisational Behaviours: Outline 00:00:00
Organisational Behaviours: Instructor’s Manual 00:00:00
Organisational Behaviours: Slides 00:00:00
Organisational Behaviours: test bank 00:00:00
KẾT NỐI TƯƠNG LAI
Kết nối tương lai 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Các yêu cầu và thao tác hoàn thành khóa học 00:00:00
Đánh giá khóa học 00:00:00
Buổi Ngày Giờ Giảng viên Chương trình
1 07-07 20-21 Thầy Tuấn Thầy Hùng Anh Hướng dẫn đầu khóa
2 10-07 20-21 Thầy Dũng Khai giảng – Đặc điểm và thách thức của giảng dạy cho khách hàng doanh nghiệp
3 14-07 20-21 Thầy Hùng Anh Đánh giá nhu cầu đào tạo và Thiết kế khóa học

Bài tập cá nhân 1 (Deadline 3pm 14/7)

4 17-07 20-21  Thầy Tuấn Kỹ năng tổ chức khóa học
5 21-07 20-21 Thầy Dương Kỹ năng đứng lớp

Bài tập cá nhân 2  (Deadline 3pm 21/7)

6 24-07 20-21 Thầy Hùng Anh Các mô hình đào tạo ALAPA, Flipped Classroom, Blended, online, offline trong môi trường doanh nghiệp Khách mời 1
7 28-07 20-21 Thầy Hùng Anh Phương pháp case study, action learning, project base learning, coaching based training

Bài tập cá nhân 3 (Deadline 3pm 28/7)

Buổi giảng của Học viên

8 31-07 20-21 Thầy Dương Hợp tác và phát triển quan hệ với học viên, HR, TMD

Buổi giảng của Học viên

9 04-08 20-21 Thầy Tuấn Phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo

Buổi giảng của Học viên

10 07-08 20-21 Thầy Tuấn Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và trở thành giảng viên 5*

Buổi giảng của Học viên

11 11-08 20-21 Thầy Dương Triển khai LMS và công nghệ trong huấn luyện doanh nghiệp Khách mời 2

Buổi giảng của Học viên

Upload bài tập 3 (Deadline 3pm 11/08)

12 14-08 19:30-21 Thầy Tuấn Thuyết trình bài tập nhóm
13 18-08 20-20:30 Tât cả các thầy. Tổng kết lớp
Chưa có đánh giá.

Thông tin chi tiết về 4 giảng viên, có thể xem ở đây

 1. TS. Vũ Thế Dũng
 2. Ths. Hoàng Kim Dương
 3. Ths. Trần Quang Tuấn
 4. TS. Tạ Hùng Anh 
Tên email Nhóm
Đỗ Việt Linh me@dovietlinh.com 1
Dung Phạm dzung.pham2410@gmail.com 1
Hoàng Thọ Phú K.TCNH phuht@uel.edu.vn 1
Nguyễn Thị Phượng phuong.emily1@gmail.com 2
Ngô Linh Ly ngolinhly@yahoo.com 2
Võ Thành Luân luangew@gmail.com 2
Bùi Quốc Khánh (bqkhanh1973@gmail.com 3
Phạm Hà Trang pham.hatrang@gmail.com 3
Phạm Quang Hưng pqhung72@gmail.com 3
Trinh Phan trinh.phanmai@gmail.com 3

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
4.7/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
5/5 (3)
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
Chưa có đánh giá.
THE THINKING SCHOOL @2018
X