Thinking School tự tin khẳng định là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ đào tạo toàn diện trên thị trường. Với sự kết hợp giữa đào tạo, phương pháp và công nghệ tạo ra được một kiềng 3 chân vững chắc, toàn diện trong hoạt động đào tạo.

1. Đội ngũ chuyên gia hùng hậu với hơn 15 năm kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo cho Doanh Nghiệp và trường học.

2. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với hệ thống LMS tích hợp 4 thành phần: E-Learning, Dashboard, Application, Livestreaming

3. 3000 bài giảng online trên hệ thống

4. 50 khoá học online với phương pháp hiện đại

5. 60 MNCs là khách hàng thân thiết trong đào tạo và sử dụng công nghệ

6. Hơn 20 khoá học đã nhận được chứng nhận tác quyền.

Thinking School @2018