CÁC DỊCH VỤ CHO CÁC TRƯỜNG, TỔ CHỨC ĐỊNH HƯỚNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ:

1. Hướng dẫn chiến lược kiểm định

tu van kiem dinh chat luong dao tao theo chuan quoc te 2

3. Đào tạo viết báo cáo

tu van kiem dinh chat luong dao tao theo chuan quoc te 4
tu van kiem dinh chat luong dao tao theo chuan quoc te

2. Đào tạo về các tiêu chuẩn

tu van kiem dinh chat luong dao tao theo chuan quoc te 3

4. Đánh giá kiểm định trước

Thinking School @2018