Phương pháp đào tạo tại Thinking School

Thinking School tự hào là đơn vị dẫn đầu về ứng dụng hiệu quả các phương pháp đào tạo hiện đại.

Các phương pháp được chọn phù hợp với việc phát triển kỹ năng trong doanh nghiệp. 

Phương pháp lớp học đảo ngược(Flipped classroom)

Đây là phương pháp. Thinking School triệt để áp dụng từ 2016 cho rất nhiều doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam.

Đề án thực tế (Capstone Project)

Sau quá trình đào tạo, học viên được giao các dự án cụ thể trong công việc. Học viên hay nhóm học viên sẽ tìm giải pháp và triển khai các giải pháp để hoàn thành đề án. Đây chính là phương pháp để đánh giá hiệu quả đào tạo. Sau khi học là ứng dụng thực tiễn

Huấn luyện và tư vấn 1:1 (Coaching 1:1)

Sau khi học trên lớp kết thúc, học viên được giao các dự án thực tế hay các công việc cần làm để ứng dụng. Giảng viên coaching từng học viên để đảm bảo học viên có thể ứng dụng hiệu quả.

Phương pháp lớp học đảo ngược

Là một phương pháp đào tạo mới để giải quyết các hạn chế của mô hình truyền thống. Gọi là đảo ngược vì mô hình này đảo ngược trình tự học tập.

Lớp học truyền thống bắt đầu bằng việc lên lớp nghe giảng và về nhà tự thực hành. Lớp học đảo ngược, học viên tự học các nội dung lý thuyết trong các video bài giảng trên LMS. Học viên làm các bài kiểm tra, bài tập, và thảo luận trên diễn đàn môn học trước khi “lên lớp”. Khi lên lớp, học viên thực hành và ứng dụng với sự hướng dẫn của giảng viên.

Đã có 1 sự thay đổi quan trọng diễn ra. Ở mô hình truyền thống, giảng viên tập trung vào trình bày lý thuyết. Học viên tự thực hành. Ở mô hình đảo ngược, thực hành và ứng dụng là trọng tâm. Giảng viên tập trung hướng dẫn học viên thực hành và ứng dụng. Lý thuyết được ghi hình sẵn, nên thời gian chính trên lớp học là tương tác và thực hành.

Mô hình này giải quyết các hạn chế của lớp học truyền thống là lý thuyết nhiều và ít thực hành. Hay thực hành kém hiệu quả – do học viên phải tự thực hành mà thiếu hướng dẫn của giảng viên.

LỚP HỌC TRUYỀN THỐNG

Lớp học truyền thống 1

LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC (FLIPPED CLASSROOM)

Lớp học truyền thống

6 bước đào tạo theo Lớp học đảo ngược tại Thinking School

Tất cả các khóa học của Thinking School đều được triển khai theo phương pháp lớp học đảo ngược. Tất cả cá nội dung lý thuyết đều được ghi hình sẵn. Giờ lên lớp với giảng viên chủ yếu tập trung vào:

– Thực hành kỹ năng

– Phân tích các tình huống quản trị và kinh doanh (case study)

– Diễn kịch

– Game phát triển kỹ năng

– Thuyết trình cá nhân và nhóm

– Tranh luận (debating)

Thinking School cụ thể hóa phương pháp này thành mô hình đào tạo 6 bước (xem hình)

Quy trình đào tạo 6 bước theo Flipped Classroom của Thinking School

1 Trước đào tạo Đánh giá nhu cầu đào tạo (khảo sát chuẩn hóa, phỏng vấn hoặc quan sát hành vi) Online/Offline
2 Tự học 1 Nội dung học tập trực tuyến, các hướng dẫn về hành vi, câu đố, trò chơi,… Online
3 Đào tạo với
giảng viên
Bài tập tình huống, thực hành các kỹ năng, nhập vai, trò chơi, làm việc theo nhóm, thuyết trình, tranh luận, phản ánh, phản hồi của giảng viên, phản hồi của đồng nghiệp Online/Offline
4 Tự học 2 Ôn tập, đối chiếu bản thân, bài tập thay đổi hành vi, đề án tốt nghiệp (cá nhân hoặc theo nhóm) Online
5 Huấn luyện với
giảng viên
Phản hồi của giảng viên về bài tập và thay đổi hành vi, đồ án tốt nghiệp, 1-1 Online/Offline
6 Sau đào tạo Đánh giá sau đào tạo (đánh giá thay đổi hành vi, đề án tốt nghiệp, phản hồi 360, khảo sát, phỏng vấn) Online/Offline

Ví dụ triển khai một khóa học theo Flipped classroom tại Thinking School

Lịch đào tạo này so với lịch đào tạo truyền thống (tập trung học 1-2 ngày) thì dài hơn. Nhưng thực tế khối lượng công việc triển khai không phức tạp mà hiệu quả đào tạo tăng lên 300%. Lý do:

– Chia nhỏ việc học: thành nhiều buổi học nhỏ trong 1 khoảng thời gian dài nên mức độ tiếp thu và ứng dụng sẽ hiệu quả hơn. Tương tự, nếu học Anh văn 8 tiếng liên tục trong 1 ngày thì sẽ không thể hiệu quả bằng học 1 tiếng/ ngày và 8 ngày liên tục.

– Kết hợp tự học lý thuyết với thực hành có sự hướng dẫn của giảng viên: tác động sâu vào thay đổi nhận thức ( thông qua lý thuyết) và thay đổi hành vi và hình thành kỹ năng (thông qua thực hành).

– Liên tục nhận được góp ý và phản hồi trong suốt quá trình học. Phản hồi liên tục của giảng viên giúp ích rất lớn cho quá trình hoàn chỉnh kỹ năng của học viên.

– Chú trọng ứng dụng thực tế: sau khóa học thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng và các dự án thực tế với sự hỗ trợ của giảng viên.

– Có thể xem đi xem lại các bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng song song với quá trình thực hành, ứng dụng. Điều này giúp phát triển kỹ năng ở bậc cao hơn và sâu hơn.

Ghi chú:

Ở bước 3: nếu học trên hệ thống Live streaming các buổi học sẽ tách thành nhiều buổi nhỏ, từ 90-120 phút/ buổi. Thời gian linh hoạt giúp học viên dễ theo học và duy trì sự hứng thú. Buổi học được ghi hình, nên có thể xem lại khi cần.

Ví dụ chương trình của 1 khoá học

1 Tuần 1:
Trước đào tạo
Đánh giá nhu cầu đào tạo  Online/Offline
2 Tuần 2: Tự học 1 Học viên truy cập E-learning và tìm hiểu các nội dung trực tuyến Online
3 Tuần 3, 4: Đào tạo
với giảng viên
Lựa chọn 1: Ngoại tuyến – 2 buổi đào tạo nguyên ngày (1 buổi/ 1 tuần)
Lựa chọn 2: Live-streaming – 6 buổi, mỗi buổi 2 tiếng (3 buổi/1 tuần)
Online/Offline
4 Tuần 5-8: Tự học 2 Học viên tự học trực tuyến và thực hành các bài tập , hướng dẫn về
các hành vi
Online
5 Tuần 9: Huấn luyện
với giảng viên
60 phút huấn luyện 1-1 giữa giảng viên và học viên Online/Offline
6 Tuần 12:
Sau đào tạo
Học viên tự đánh giá, phản hồi 360 đề thay đổi hành vi Online/Offline

Đánh giá sự thay đổi kỹ năng của học viên (hiệu quả đào tạo)

Đánh giá sự thay đổi kỹ năng cũng chính là đánh giá hiệu quả đào tạo. Thinking School thiết kế đánh giá liên tục. Mỗi bước trong quá trình đào tạo đều gắn với đánh giá (assessment). Với sự hỗ trợ đắc lực của dashboard quản lý trên LMS, việc đánh giá và phản hồi cho học viên diễn ra liên tục, toàn diện nhưng nhẹ nhàng và hiệu quả.

hiệu quả dào tạo 1

Đánh giá sự thay đổi kỹ năng của học viên (hiệu quả đào tạo)

Đào tạo theo Flipped classroom đòi hỏi sự hỗ trợ rất cao của hệ thống công nghệ LMS. Bảng dưới mô tả các chức năng của LMS và mức độ hỗ trợ của các chức năng này cho đào tạo

hiệu quả dào tạo 2

Câu hỏi thường gặp

Giờ học của Thinking School rất tương tác vì:

 • Lý thuyết đã được giảng trong các video clip, nên giờ học với giảng viên chỉ tập trung vào thực hành và ứng dụng kỹ năng
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo trước khóa học tìm ra các nhu cầu/ vấn đề quan tâm của học viên, nên nội dung bài giảng và thực hành tập trung giải quyết các nhu cầu này. Điều này tạo ra gắn kết và tương tác cao trong lớp học.
 • Hệ thống Live của Thinking School có các chức năng ghi nhận mức độ tương tác của học viên như: thời gian tham gia buổi live, thời gian phát biểu (student talking time), số câu hỏi tham gia trả lời, số tin nhắn trong public chat…
 • Giảng viên của Thinking School có rất nhiều kỹ năng về giảng dạy cho doanh nghiệp kể cả offline và online. Điểm đánh giá chung trong 2019, 2020, và đầu 2021 là 4.55/ 5 (5 là xuất sắc).

Bạn có thể tham khảo mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo ở phần trên. Cụ thể ở Thinking School, chúng tôi đánh giá hiệu quả đào tạo:

 • Đánh giá trước, trong, và sau khóa học
 • Các đánh giá được minh bach trên hệ thống LMS
 • Các đánh giá được thiết kế toàn diện và liên tục theo sát quá trình phát triển kỹ năng và năng lực của học viên
 • Ai cũng sẽ mất thời gian để học cái mới. Vấn đề là có hiệu quả không/ có cần không?
 • Thinking School tự tin đã triển khai phương pháp này cho hàng chục ngàn học viên từ doanh nghiệp, trường học, cộng đồng. Chúng tôi có phương pháp để giúp cùng người học chinh phục các đỉnh cao.
 • Có, Thinking School có thể cá thể hoá và số hoá bài giảng riêng cho từng khách hàng khi có yêu cầu
 • Ngoài tương tác trong buổi học như đã trả lời trong câu đầu tiên, giảng viên thường xuyên xem các bài tập thực hành và có các nhận xét riêng cho từng học viên. Điều này giúp nâng cao sự gắn kết của học viên và tư đó nâng cao hiệu quả đào tạo

Đây là điều băn khoăn của hầu hết các khách hàng khi chọn lựa các đơn vị đào tạo. Thinking School giải quyết vấn đề này một cách hệ thống, bao gồm:

 • Chuẩn hóa nội dung kiến thức: ví dụ kỹ năng bán hàng thì 80% là giống nhau ỏ mọi ngành nghề. Khác biệt theo đặc thù ngành và sản phẩm khoảng 20-30%. Ưu thế của Thinking School là các nội dung kiến thức đã được chuẩn hóa và ghi hình, nên thời gian chủ yếu của giảng viên là tập trung vào phần khác biệt của từng khách hàng để phát triển bài giảng. Đánh giá nhu cầu đào tạo được thực hiện kỹ lưỡng để đáp ứng mục tiêu này
 • Phát triển các bài tập tình huống (case study) từ thực tiễn doanh nghiệp: trong quá trình làm việc với hoc viên, chúng tôi chú trọng khai thác các tình huống cụ thể từ doanh nghiệp và tập trung giải quyết nó với học viên. Các tình huống tiêu biểu sẽ được ghi hình lại để phục vụ các khóa học sau. Chất lượng các khóa học sẽ liên tục được cải thiện. Đây là lý do khách hàng thường làm việc rất lâu dài với Thinking School.
 • Công ty bạn có thể sử dụng hệ thống LMS của Thinking School với mức chi phí rất hợp lý.
 • Hiệu quả cao đòi hỏi nguồn lực cao hơn. Chi phí chưa chắc tăng vì dù chi phí đào tạo tăng 20–30% nhưng chi phí đi lại, tổ chức lớp học, in ấn, hậu cần, và hiệu quả lại cao hơn.
 • Tuy nhiên, thời gian kéo dài nhưng lại phân tán thành các buổi học nhỏ và tự học, nên thực tế khối lượng công việc không tăng, chỉ có hiệu quả tăng
 • Có, Thinking School có thể chuyển giao nội dung sẵn có cho các khách hàng
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!