Kinh nghiệm phục vụ doanh nghiệp

Điều gì khiến 45 MNC và các doanh nghiệp lớn liên tục quay lại với Thinking School khi họ thường xuyên có nhu cầu đào tạo mới đòi hỏi chất lượng cao?

Đó là vì cách làm việc nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tính hiệu quả của chương trình đào tạo và tinh thần cải tiến liên tục để đem lại trải nghiệm học tập xuất sắc nhất sử dụng 3 phương pháp đào tạo nổi trội là Flipped Classroom, ALAPA, và Case Study phản chiếu cụ thể vấn đề của doanh nghiệp đang gặp phải.

Doanh nghiệp

Tổ chức giáo dục

Case study

9 03
9 04
9 05
9 06
9 07
9 08
9 09
9 10
9 11
9 12
10 03
10 04
10 05
10 06
10 07
10 08
10 09
Thinking School @2018