01

Thinking School Thuỵ Sĩ

(Switzerland)

Được thành lập vào tháng 06.2019 với các dịch vụ:

– Cung cấp chương trình đào tạo Thạc Sĩ – Phát triển Năng lực Lãnh đạo (MAS)

– Cung cấp chương trình đào tạo chuyên nghiệp với các chứng chỉ (Diploma) và chứng nhận (Certificate) quốc tế

– Cung cấp các giải pháp dịch vụ đào tạo trực tuyến (Online) hoặc kết hợp (Blended)

– Tư vấn chiến lược đào tạo

– Đào tạo và phát triển đội ngũ cho các doanh nghiệp

logo tks thuy si
tam nhin
02 Tầm nhìn

Trường đại học quốc tế, phản ánh được sự đa dạng từ sự khác biệt văn hoá trong cộng đồng sinh viên, các đối tác ở các châu lục khác nhau.

03 Sứ mệnh

Chuyển hoá trải nghiệm học tập, trao quyền cho người học thông qua tính nhân văn, logic và tư duy phản biện để giúp học viên khai thác tối ưu tiềm năng bên trong.

su menh

Ban lãnh đạo của Thinking School Switzerland

GS.TS . ROLF DIETER REINEKE

Prof. Dr. Rolf-Dieter Reineke

Vu the dung

Dr. Dung The Vu

GUY OCHSENBEIN PHD

Prof. Dr. Guy Ochsenbein

CLEMENS BECHTER PHD

Prof. Dr. Clemens Bechter

Các chương trình đào tạo

Khoá học/ Chương trình Tín chỉ Ngôn ngữ Các chủ điểm đào tạo Hình thức đào tạo
1 Khoá học (Không cấp bằng) 1-5 Tiếng Anh – Critical and creative thinking

– Khởi nghiệp và Sáng tạo

– Chuyển đổi số

– Quản lý và kinh doanh

– Phát triển năng lực lãnh đạo

– Quản lý chuỗi cung ứng

2 hình thức học:

– Kết hợp (Online và Offine)

– 100% Online

2 Chứng nhận ngắn hạn
(Certificate of Ad – vanced Studies – CAS)
15
3 Chứng chỉ
(Diploma of Advanced Studies – DAS)
30
4 Thạc sĩ
(Master of Ad – vanced Studies – Mas)
60
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!