01

Thinking School Thuỵ Sĩ

(Switzerland)

Được thành lập vào tháng 06.2019 với các dịch vụ:

– Cung cấp chương trình đào tạo Thạc Sĩ – Phát triển Năng lực Lãnh đạo (MAS)

– Cung cấp chương trình đào tạo chuyên nghiệp với các chứng chỉ (Diploma) và chứng nhận (Certificate) quốc tế

– Cung cấp các giải pháp dịch vụ đào tạo trực tuyến (Online) hoặc kết hợp (Blended)

– Tư vấn chiến lược đào tạo

– Đào tạo và phát triển đội ngũ cho các doanh nghiệp

02Tầm nhìn

Trường đại học quốc tế, phản ánh được sự đa dạng từ sự khác biệt văn hoá trong cộng đồng sinh viên, các đối tác ở các châu lục khác nhau.

03Sứ mệnh

Chuyển hoá trải nghiệm học tập, trao quyền cho người học thông qua tính nhân văn, logic và tư duy phản biện để giúp học viên khai thác tối ưu tiềm năng bên trong.

Ban lãnh đạo của Thinking School Switzerland

Prof. Dr. Rolf-Dieter Reineke

Dr. Dung The Vu

Prof. Dr. Guy Ochsenbein

Prof. Dr. Clemens Bechter

Các chương trình đào tạo

Khoá học/ Chương trìnhTín chỉNgôn ngữCác chủ điểm đào tạoHình thức đào tạo
1Khoá học (Không cấp bằng)1-5Tiếng Anh– Critical and creative thinking

– Khởi nghiệp và Sáng tạo

– Chuyển đổi số

– Quản lý và kinh doanh

– Phát triển năng lực lãnh đạo

– Quản lý chuỗi cung ứng

2 hình thức học:

– Kết hợp (Online và Offine)

– 100% Online

2Chứng nhận ngắn hạn
(Certificate of Ad – vanced Studies – CAS)
15
3Chứng chỉ
(Diploma of Advanced Studies – DAS)
30
4Thạc sĩ
(Master of Ad – vanced Studies – Mas)
60
Thinking School @2018