Danh mục

Phương pháp đào tạo


1. Học theo phương pháp “Lớp học đảo ngược” (Flipped Classroom)

Học viên sẽ:

  • Tự học trên hệ thống LMS của Thinking School
  • Tham gia các buổi học live trực tiếp với giảng viên

2. Nhấn mạnh thực hành: 30% lý thuyết và 70% thực hành

3.Thực hành các kỹ năng:

  • Phân tích các tình huống (case study)
  • Thực hành kỹ năng tranh luận
  • Làm các bài tập cá nhân và nhóm
  • Làm việc nhóm, thuyết trình
  • Kỹ năng học tập và làm việc online

 

 

Chưa có đánh giá.

Mời các bạn cùng thảo luận

Các bài viết về: Tư duy phản biện


Các bài viết khác


THE THINKING SCHOOL @2018
X