Giao tiếp trong kinh doanh

1,200,000 
Chưa có đánh giá.

1 - MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

 • Thực hành được các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường làm việc, kinh doanh
 • Nhận diện và xử lý được các vấn đề trong giao tiếp
 • Áp dụng hiệu quả các kỹ thuật giao tiếp ở ba cấp độ cơ bản, chuyên nghiệp và đỉnh cao
 • Giao tiếp hòa nhã, thân tình, vui vẻ và trọng thị
Giao tiếp chuyên nghiệp
 1. Rèn luyện 7 bước giao tiếp qua điện thoại với cách sử dụng tone giọng, nội dung phù hợp để đạt mục tiêu
 2. Kỹ năng tạo sự tự tin cho bản thân trong giao tiếp. Phát triển điểm mạnh bản thân trong giao tiếp
 3. Kỹ năng xây dựng đặc trưng cá nhân để tạo ấn tượng tốt
 4. Kỹ năng  xử lý tình huống giao tiếp với tất cả moi người với 4 phong cách giao tiếp  DISC
 5. Thực hành  7 Tiêu chuẩn của giao tiếp để truyền đạt  thông tin hiệu quả và thuyết phục

2 - TÓM TẮT NỘI DUNG

 1. Đánh giá năng lực giao tiếp của học viên
 2. Thực hành các tiêu chuẩn và kỹ thuật giao tiếp
 3. Giảng viên thị phạm, làm mẫu, hướng dẫn kỹ năng tại lớp
 4. Học viên tự nhận thức (Self awareness)
 5. Học viên Tự phản chiếu (Self reflection)
 6. Thực hành (Practice)
 7. Xây dựng tình huống (Casestudy)
 8. Thực hiện tình huống giao tiếp (Roleplay)
 9. Trò chơi (Game)
 10. Thi đấu đội nhóm (Teamwork – Play competition)
 11. Đánh giá năng lực bằng quiz, thực hành và bài tập

Chương trình đào tạo

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Lộ trình học tập 00:00:00
Hỗ trợ kỹ thuật 00:00:00
Hướng dẫn sự dụng hệ thống Elearning 00:00:00
BÀI KIỂM TRA ĐẦU KHÓA
Bài kiểm tra đầu khóa học 00:00:00
BÀI GIẢNG - BÀI KIỂM TRA
--VƯỢT QUA RÀO CẢN GIAO TIẾP
Giới thiệu kỹ năng giao tiếp 00:00:00
Giao tiếp để làm gì? 00:00:00
Các loại giao tiếp thường gặp trong công việc 00:00:00
Các lỗi giao tiếp thường gặp 00:00:00
Những rào cản trong giao tiếp & cách vượt qua 00:00:00
Bài kiểm tra :Vượt qua rào cản giao tiếp 00:00:00
--KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP
Khung lý thuyết Giao tiếp 00:00:00
Bảy tiêu chuẩn trong nội dung giao tiếp 00:00:00
Nghi thức giao tiếp cơ bản trong kinh doanh 00:00:00
Thời điểm giao tiếp 00:00:00
Không gian giao tiếp 00:00:00
Các Phương tiện Giao tiếp 00:00:00
Phương án Giao tiếp 00:00:00
Bài kiểm tra: Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 00:00:00
--GIAO TIẾP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ
Vai trò & Đối tượng trong giao tiếp 00:00:00
Phát triển mạng lưới quan hệ 00:00:00
Giao tiếp với Bản thân 00:00:00
Bài kiểm tra: Giao tiếp xây dựng mơi quan hệ 00:00:00
--GIAO TIẾP & TRUYỀN THÔNG CẤP QUẢN LÝ
Niềm tin ảnh hưởng thế nào đến cách chúng ta giao tiếp 00:00:00
Cấp độ Giao tiếp Truyền thông 00:00:00
Kỹ năng phản hồi trong giao tiếp 00:00:00
Bài kiểm tra: Giao tiếp & truyền thông cấp quản lý 00:00:00
--XỬ LÝ MÂU THUẪN - THUYẾT PHỤC
Làm sao để thuyết phục người khác 00:00:00
Ba vai trò trong xử lý mâu thuẫn trong giao tiếp 00:00:00
Bốn sự lựa chọn khi mâu thuẫn giao tiếp xảy ra 00:00:00
Bài kiểm tra: Xử lý mâu thuẫn – thuyết phục 00:00:00
PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN LIVESTREAM
BÀI TẬP CÁ NHÂN VÀ BÀI TẬP NHÓM
Bài tập cá nhân 1 00:00
Bài tập cá nhân 2 00:00
Bài tập cá nhân 3 00:00
Bài tập nhóm 1 00:00
Bài tập nhóm 2 00:00
VIDEO CLIP THAM KHẢO
Vượt qua rào cản ngôn ngữ 00:00:00
Vì sao phải nói nhiều? 00:00:00
10 bí quyết cho kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 00:00:00
Thiết lập mối quan hệ 00:00:00
Cách xây dựng mối quan hệ cho người hướng nội 00:00:00
Mâu thuẫn nơi công sở 00:00:00
BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA
Bài kiểm tra cuối khóa học 00:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00

Chưa có đánh giá.

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chưa có đánh giá.

THE THINKING SCHOOL @2018
X