Học viên đã tham gia
20 học viên
4.5/5
Điểm đánh giá khoá học
Đánh giá của học viên
Đang tải...
3 lượt đánh giá
Hình thức học
Giải thích: Tự học (S)
STT Các thành phần Ghi chú
1 - Là các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đúng đắn cho người học về 1 chủ đề cụ thể.
- Học viên tự học theo các video clip bài giảng được ghi hình sẵn và làm các bài tập tình huống, kiểm tra được thiết lập sẵn trên hệ thống
Ký hiệu S - self paced course
2 Thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành khóa học: học viên học theo thời gian và lộ trình của bản thân 10- 12 giờ
3 Thời gian hiệu lực tiêu chuẩn của khóa học (sau thời gian này học viên sẽ không thể truy cập khóa học) 365 ngày (từ ngày kích hoạt khóa học)
4 Thời gian hiệu lực đặc biệt: trong 1 số trường hợp khuyến mãi đặc biệt, thời gian hiệu lực có thể khác thời gian hiệu lực tiêu chuẩn Tùy thuộc gói khuyến mãi
5 Clip bài giảng: học viên có thể xem đi xem lại bài giảng trong thời gian khóa học còn hiệu lực
6 Bài kiểm tra
7 Bài tập tình huống
8 Diễn đàn thảo luận với bạn học và giảng viên
9 Học trực tiếp với giảng viên Không
10 Chứng chỉ (digital): Học viên hoàn thành tối thiểu 80% yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
11 Tài khoản: được cấp 1 lần cho duy nhất 1 học viên. Học viên không được chia sẻ tài khoản của mình cho người khác sử dụng. Thinking School có quyền chấm dứt hiệu lực tài khoản nếu phát hiện vi phạm
Tự học (S)
S

Kỹ năng giao tiếp

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Giới thiệu môn học

Môn kỹ năng giao tiếp giảng dạy kiến thức và Kỹ năng giao tiếp nền tảng cho sinh viên trong môi trường đại học và trong công việc.

Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của môn học

Kiến thức

CELO 1: Hiểu tầm quan trọng và của giao tiếp trong công việc và Nhận diện các khó khăn trong giao tiếp  CELO 2: Nhớ 7 Tiêu chuẩn của giao tiếp để truyền đạt  thông tin hiệu quả và thuyết phục

Kỹ năng

CELO 3: Thực hành được các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường học tập và làm việc và nhận diện điểm mạnh của bản thân trong giao tiếp.  CELO 4: Có thể vượt qua rào cản trong giao tiếp, tự tin và  CELO 5: Xử lý được tình huống giao tiếp với 4 phong cách giao tiếp  DISC và xây dựng mối quan hệ trong giao tiếp

Thái độ

CELO 6 : Giao tiếp tự tin và chuyên nghiệp trong môi trường học tập và làm việc

Chương Trình Giảng Dạy

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Đề cương môn học – Kỹ năng giao tiếp dành cho sinh viên
GIỚI THIỆU VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP
Giao tiếp để làm gì? 00:03:16
Giới thiệu kỹ năng giao tiếp 00:03:33
Các lỗi giao tiếp thường gặp
Các rào cản trong giao tiếp và cách khắc phục 00:09:47
KHUNG LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH GIAO TIẾP
Mục tiêu giao tiếp 00:04:57
7 tiêu chuẩn trong giao tiếp 00:09:21
Phương án giao tiếp: Các loại giao tiếp thường gặp trong công việc 00:05:46
Không gian giao tiếp 00:03:59
Thời điểm giao tiếp 00:06:41
Phương án giao tiếp 00:04:04
Phương tiện giao tiếp 00:03:10
Vai trò & Đối tượng trong giao tiếp 00:07:28
GIAO TIẾP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ
Phát triển mạng lưới mối quan hệ 00:07:39
Giao tiếp với bản thân 00:06:20
Niềm tin ảnh hưởng thế nào đến cách chúng ta giao tiếp 00:03:55
THỰC HÀNH GIAO TIẾP VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG GIAO TIẾP
Các cấp độ của Giao tiếp – Truyền thông 00:04:31
Kỹ năng phản hồi trong giao tiếp 00:08:01
Làm sao để thuyết phục người khác 00:05:05
Ba vai trò trong xử lý mâu thuẫn trong giao tiếp 00:10:37
Bốn Phong Cách giao tiếp DISC 00:15:26
Phát triển mạng lưới mối quan hệ 00:07:39
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học – Kỹ năng giao tiếp cho sinh viên
Đang tải...
Đơn vị: VNĐ
Học phí tiêu chuẩn
800.000 VND
Học viên được phép truy cập nội dung và hoàn thành khoá học trong 365 ngày
(Kể từ ngày kích hoạt)

Hoàn học phí 100%
Nếu không hài lòng
Chính sách hoàn học phí
  1. Để đảm bảo 100% hài lòng của khách hàng doanh nghiệp và học viên, Thinking School cam kết hoàn 100% học phí trong trường hợp học viên hay khách hàng doanh nghiệp yêu cầu.
  2. Yêu cầu hoàn học phí cần thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán học phí, bằng cách điền form yêu cầu hoàn học phí.
  3. Thinking School sẽ thực hiện hoàn 100% học phí thông qua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn học phí. Chúng tôi không khấu trừ các khoản phí như phí chuyển tiền cũng như phí thanh toán mà hoàn trả 100% học phí.
  4. Ngay khi gửi yêu cầu hoàn tiền, khách hàng sẽ không thể truy cập vào các khóa học tương ứng.
  5. Chúng tôi cam kết mang đến các khóa học chất lượng tốt nhất cho học viên và khách hàng.
Thinking School @2018