Các bậc giảng viên

Bậc Tên gọi Bằng cấp Kinh nghiệm
làm việc
Vị trí quản lý Đào tạo
doanh nghiệp
Làm việc trong
môi trường quốc tế
Giảng dạy bằng
tiếng Anh
1 Grand Master Tiến sĩ/ Thạc sĩ 20 – 25 năm 15 – 20 năm 15 – 20 năm 10 – 15 năm
2 Master Tiến sĩ/ Thạc sĩ 15 – 18 năm 8 – 10 năm 8 – 10 năm 6 – 8 năm
3 Senior Trainer Thạc sĩ 10 – 15 năm 6 -8 năm 4 – 7 năm 3 – 5 năm
4 Trainer Thạc sĩ/ Đại học 4 – 8 năm 2 năm 2 năm 2 năm
5 Training Assistance Đại học 1 – 3 năm NA NA NA

Quy chuẩn bậc giảng viên tại Thinking School

BẰNG CẤP

Bằng cấp: Giảng viên của Thinking School hầu hết đều có bằng cấp sau đại học như Thạc sĩ hay Tiến sĩ ở các trường đại học uy tín trên thế giới. Bằng cấp cao thể hiện uy tín khoa học và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên

KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

Kinh nghiệm làm việc: Thể hiện qua số năm công tác của giảng viên. Đội ngũ giảng viên của Thinking School có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở các môi trường hàn lâm hay doanh nghiệp. Tính đa dạng trong kinh nghiệm công tác giúp bổ sung chất liệu giảng dạy.

GIẢNG VIÊN
THINKING SCHOOL

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Kinh nghiệm quản lý: Các giảng viên của Thinking School đều nắm các vị trí quản lý từ trung đến cao cấp trong quá trình công tác. Họ không chỉ mạnh lý thuyết khoa học mà còn có trải nghiệm thực tế qua công tác quản lý của mình.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp: Bên cạnh kiến thức, kinh nghiệm công tác, giảng viên của Thinking School đều có kỹ năng thực chiến giảng dạy cho các doanh nghiệp lớn, đa quốc gia. Điều này đảm bảo khả năng chuyển tải của họ một cách hiệu quả nhất.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế: Các giảng viên của Thinking School đều có thời gian dài sống, làm việc, hay học tập ở các môi trường quốc tế như các tập đoàn đa quốc gia hay các trường đại học quốc tế. Điều này mở rộng không gian của họ và giúp họ tăng cường yếu tố toàn cầu trong các bài giảng của mình

GIẢNG DẠY
BẰNG TIẾNG ANH

Giảng dạy bằng tiếng Anh: Tất cả đội ngũ của Thinking School đều có thể giảng dạy bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Thinking School tự hào về đội ngũ giảng viên và kinh nghiệm đào tạo doanh nghiệp phong phú và đa dạng của mình. Toàn bộ đội ngũ của Thinking School đã tham gia:

– Đào tạo cho hơn 24 ngàn lượt học viên là: CEO, C – Level, general manager, senior manager, manager, supervisor, team leader của hơn 60 tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và nước ngoài

– Đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

– Đào tạo offline và online

– Đào tạo theo mô hình Flipped classroom

– Đào tạo kết hợp coaching

– Hướng dẫn học viên thực hiện capstone project để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp

Danh mục dịch vụ do giảng viên cung cấp

STT Dịch vụ
1      Giảng và sản xuất các clip theo nội dung yêu cầu
2      Giảng dạy trực tiếp  online và offline theo mô hình Flipped Classroom (Lớp học đảo ngược)
3      Hướng dẫn thực hiện Capstone Project
4      Coaching
5      Tư vấn quản lý đào tạo
Thinking School @2018