F

Quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể: Chỉ ra các hoạt động chính cần có của 1 bộ phận đào tạo và phát triển Nhận biết các khuynh hướng hiện đại của hoạt động đào tạo và phát triển Thiết lập tầm nhìn và kế hoạch phát…
4.500.000 
F

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN SỐ

  Mục tiêu Trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về dạy, học online; các mô hình học tập hiện đại như Flipped Classroom, Blended model, ALAPA Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế 1 khóa học online hoàn chỉnh bao gồm bài giảng, bài…
5.000.000 
F

Kỹ năng Nghề nghiệp dành cho sinh viên

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP Giới thiệu môn học Môn kỹ năng nghề nghiệp giảng dạy kiến thức và kỹ năng tìm hiểu ngành, nghề, công việc. Môn học giúp sinh viên chuẩn sẵn sàng trong việc lựa chọn và ứng tuyển cho các công việc phù…
2.000.000 
F

Kỹ năng Giao tiếp dành cho sinh viên

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP Giới thiệu môn học Môn kỹ năng giao tiếp giảng dạy kiến thức và Kỹ năng giao tiếp nền tảng cho sinh viên trong môi trường đại học và trong công việc. Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của môn học Kiến…
2.000.000 
F

Kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên 2.0

Ký hiệu Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể Kiến thức CELO1 Phát biểu rõ thế nào là 1 đội nhóm Liệt kê và biết cách phòng tránh các hạn khó khăn khi làm việc nhóm Liệt kê và áp dụng được các chức năng của một thành…
2.000.000 
F

TDPB – Làm việc với các con số

Sắp ra mắt.
2.000.000 
F

TDPB – 7 đôi mắt thần

Ra mắt tháng 7.2022
2.000.000 
F

Thực hành giải quyết vấn đề

Sắp ra mắt
2.000.000 
THE THINKING SCHOOL @2018
X