Tài liệu xuất bản

Tài liệu xuất bản

Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và phân tích của đội ngũ, các chuyên gia cộng tác. Thông qua những tài liệu này mong muốn chuyển tải những kiến thức mới, ứng dụng đến toàn bộ cộng đồng.

Đọc hiểu và thuyết trình MÔ HÌNH

13/03/2024

ĐỌC HIỂU VÀ THUYẾT TRÌNH MÔ HÌNH  - Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên [...]

Xem ngay
Đọc hiểu và thuyết trình BIỂU ĐỒ

13/03/2024

ĐỌC HIỂU VÀ THUYẾT TRÌNH BIỂU ĐỒ  - Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên [...]

Xem ngay
Đọc hiểu và thuyết trình BẢNG SỐ LIỆU

13/03/2024

ĐỌC HIỂU VÀ THUYẾT TRÌNH BẢNG SỐ LIỆU  - Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, [...]

Xem ngay
Các ứng dụng của tư duy phản biện

13/03/2024

CÁC ỨNG DỤNG CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN  - Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, [...]

Xem ngay
Từ cảm tính đến tư duy cấu trúc bậc cao

13/03/2024

TỪ CẢM TÍNH ĐẾN TƯ DUY CẤU TRÚC BẬC CAO  - Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả [...]

Xem ngay
1 5 6 7 9
Thinking School @2018