Ứng dụng công nghệ trong quản lý đào tạo

Chia sẻ:

Hệ thống LMS giúp gì cho công tác quản lý chất lượng và đánh giá hiệu quả?

Dù có hệ thống LMS hay không thì việc thu thập, tổ chức, lưu trữ dữ liệu vẫn được các đơn vị triển khai. Tuy nhiên nếu có hệ thống LMS sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các đơn vị, cụ thể:

– Dữ liệu được tổ chức chặt chẽ và lưu trữ ngay trên hệ thống:

  • Điểm số
  • Đánh giá, góp ý của học viên
  • Thời gian học
  • Mức độ tương tác giữa các bên
  • So sánh dữ liệu giữa các lớp trong cùng môn học
  • Tổng hợp đánh giá toàn bộ giảng viên trên một mặt phẳng
  • ….

trang quan ly - du lieu tong quan

Bảng điểm chi tiết

So sanh diem cac khoa hoc

So sánh điểm của các khóa học

trang quan ly - danh gia hoc vien

Đánh giá chi tiết của học viên

– Số liệu được cập nhật ở thời gian thực

Khi có các hành động của các bên trên hệ thống, dữ liệu sẽ tự động cập nhật và ghi nhận. Các số liệu này sẽ được cập nhật cho các bên liên quan ở thời gian thực, theo vai trò được phân công

– Các bên liên quan có thể đăng nhập vào xem trực tiếp mà không phải chuẩn bị quá nhiều các báo cáo

Khi cần đánh giá, thì có thể đăng nhập vào ngay trang quản lý của mình mà không phải làm nhiều thao tác hay chờ các báo cáo. Điều này giúp việc đánh giá và quản lý hiệu quả hơn, kịp thời ghi nhận các vấn đề để cải tiến.

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018