ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

– Các khóa học tại Thinking School được triển khai thiết kế giảng dạy theo mô hình ALAPA (Assessment, Learning, Analysis, Practice, Application), và tuân thủ theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của tổ chức FIBAA
– Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình học hiện đại được Thinking School đề xuất đến các doanh nghiệp để có trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất.

IN-HOUSE TRAINING COURSES

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TS. VŨ THẾ DŨNG
CEO. THINKING SCHOOL

GS.TS. ROLF-DIETER REINEKE
MANAGING DIRECTOR. MC2 INSTITUTE

TS. NGUYỄN QUỲNH MAI
FINANCE & ACCOUNTING MANAGE. WINES OF AMERICA LLC., USA

PGS.TS. LÊ NGỌC QUỲNH LAM
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC . ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

CLEMENS BECHTER, PHD
Executive board, Thinking School Switzerland

GUY OCHSENBEIN, PHD
Executive board, Thinking School Switzerland

ThS. PHẠM QUANG HƯNG
Head of Large Drives Applications – Siemens (Truyền động lớn)

TS. NGUYỄN THU HIỀN
GIÁM ĐỐC MSM MBA. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

ÔNG HOÀNG KIM DƯƠNG
DEPUTY DIRECTOR. THINKING SCHOOL

ÔNG TRẦN QUANG TUẤN
Academic Manager

TS. TẠ HÙNG ANH
Research & Development Manager, Marketing Director

ÔNG BÙI QUỐC KHÁNH
Lecturer

Thinking School @2018