Vấn đề gặp phải

Bạn đang có nhu cầu đào tạo cho đội ngũ nhưng

 • 1. Chưa có nội dung đào tạo
 • 2. Chưa có hệ thống đào tạo
 • 3. Các giải pháp đang có chi phí cao

Giải pháp từ Thinking School

 • 1. Được chọn ít nhất 3 nội dung có sẵn của Thinking School để đào tạo
 • 2. Được thiết lập hệ thống riêng
 • 3. Được cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo xây dựng bài giảng số do Thinking School tổ chức

CÁC GÓI DỊCH VỤ

BASIC

30 triệu, 3 khóa học
 • GIÁ: 30 triệu (*)
 • Số lượng môn học được chọn: 3
 • Số tài khoản được mở: 30
 • Dữ liệu lưu trữ: 10Gb
 • Tài khoản quản trị: 1

PRO

50 triệu, 5 khóa học
 • GIÁ: 50 triệu (*)
 • Số lượng môn học được chọn: 5
 • Số tài khoản được mở: 50
 • Dữ liệu lưu trữ: 20Gb
 • Tài khoản quản trị: 2

EXPERT

75 triệu, 8 khóa học
 • GIÁ: 75 triệu (*)
 • Số lượng môn học được chọn: 8
 • Số tài khoản được mở: 100
 • Dữ liệu lưu trữ: 40Gb
 • Tài khoản quản trị: 5

(*) mức giá ưu đãi áp dụng trong quý I/2021 và chưa bao gồm chi phí thuê hệ thống livestream

Thời gian sử dụng 1 năm

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC SẴN CÓ CỦA THINKING SCHOOL

ĐĂNG KÝ

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Tạo 1 trang web riêng với tên miền:

Được sử dụng các chức năng của hệ thống LMS của Thinking School, bao gồm:

 1. E-learning: được quyền mở các lớp học với nội dung riêng của mình
 2. Dashboard quản lý cho giảng viên, HR, và học viên
 3. Mobile app của Thinking School cho IOS và Adroid

Chưa bao gồm sử dụng lớp học trực tuyến Live streaming

 1. Chi phí thuê hệ thống Live: tham khảo trang saU

Được chọn 1 số môn học trong danh sách các môn học của Thinking Schook để đào tạo nội bộ

 1. Môn học: là các nội dung online bao gồm clip bài giảng, bài quiz, bài đọc, tình huống (nếu có), ở trạng thái chuẩn sẵn có của Thinking School. Không bao gồm việc điều chỉnh theo yêu cầu riêng của khách hàng.
 2. Nếu khách hàng có yêu cầu điều chỉnh nội dung theo yêu cầu thì Thinking School sẽ báo giá dựa trên mức độ điều chỉnh yêu cầu.
 3. Các nội dung này thuộc bản quyền của Thinking School
 4. Khách hàng chỉ được sử dụng với mục tiêu đào tạo nội bộ, không được sử dụng nhằm mục tiêu thương mại, kinh doanh trên các nội dung này.

Được cấp quyền truy cập cho 1 số lượng các tài khoản quản trị và tài khoản học tập

 1. Chú ý: mỗi tài khoản được cấp gắn với 1 email cụ thể và chỉ sử dụng cho 1 cá nhân cụ thể trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng. Khách hàng không thể thay đổi account này hoặc sử dụng cho cá nhân khác. Thinking School có quyền chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường nếu phát hiện khách hàng vi phạm điều khoản này.
 2. Mỗi tài khoản có thể học tối đa tất cả số khóa học mà khách hàng có trên hệ thống của mình.

Được quyền cử các học viên tham gia khóa huấn luyện “Xây dựng bài giảng số” do Thinking School tổ chức

 1. Số lượng học viên không tính phí theo từng gói dịch vụ.
 2. Khóa học được tổ chức theo lịch của Thinking School. Đây là điều khoản hỗ trợ, không có giá trị nếu Thinking School chưa hay không tổ chức được lớp vì lý do nào đó.

Thanh toán

 1. Thanh toán 100% ngay khi ký hợp đồng

Hiệu lực hợp đồng

 1. 1 năm = 365 ngày
 2. Hợp đồng không có giá trị tính theo ngày, tháng, quý.
 3. Giá và các điều kiện đi kèm được thiết kế trên cơ sở 1 năm

BẢNG GIÁ SỬ DỤNG LIVE

Lớp học trực tuyến Live1 tháng1 năm
1 phòng (tối đa 50 thành viên tham dự)1 triệu10 triệu/ năm
Lưu trữ tối đa không qua 5GB/ năm

THE THINKING SCHOOL @2018
X