Kinh nghiệm đào tạo của Thinking School

Chia sẻ:

Các con số nổi bật về đào tạo tư duy phản biện tại Thinking School

thinking tu duy phan bien nhung con sol

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Doanh nghiệp

logo doanh nghiep 11 logo doanh nghiep 26 logo doanh nghiep 34 logo doanh nghiep 31 logo doanh nghiep 29 logo doanh nghiep 15 logo doanh nghiep 14
logo doanh nghiep 19 LOGO DI DONG VIET logo doanh nghiep 35 1 VNG logo doanh nghiep 10 logo doanh nghiep 08 us consulate general in HCM

Đai học – Cao học

logo doanh nghiep 17 logo doanh nghiep 16 Logo chinh PVU msm Mba logo doanh nghiep 23

 

Thinking School @2018