Kỹ năng số

Chia sẻ:

Là gì?

Kỹ năng số là “khả năng tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ và tạo nội dung bằng công nghệ thông tin và Internet”. Bất cứ điều gì từ khả năng bạn tìm ra thông tin của bạn hoặc của ai đó trên internet cho đến việc tự tạo một trang web đều được coi là một kỹ năng số.

Có những kỹ năng nào?

Ký năng số (digital skills)

Kỹ năng số thay đổi cách thức làm việc như thế nào?

Không còn là mới lạ khi ta nhìn thấy các kế hoạch, email, nghiên cứu, bài giảng, học nhóm online qua hệ thống… . Tất cả đều được thực hiện bằng máy tính hay điện thoài thoại của mình.

Chúng ta có thể làm việc tại nhà hoặc đang di chuyển bên ngoài cũng có thể check hay gửi thư từ qua email, hoặc có thể biết được học viên đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm bài học,…. Tất cả công việc được giải quyết nhanh hơn và hiệu quả hơn nhờ vào các kỹ năng số.

Hiện nay, mọi người cũng đang dần chuyển sang mua sắm online ngày càng nhiều và được ưa chuộng hơn qua mạng. Ví dụ, trên các app như shopee, tiki,….tất cả đều được lựa chọn và thanh toán qua mạng.

 

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018