Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School

Chia sẻ:

Cơ sở để Thinking School đề xuất mô hình 9 năng lực lõi

Kinh nghiệm làm việc và đào tạo với các khách hàng doanh nghiệp

Hoạt động với các khách hàng doanh nghiệp của Thinking School được chia làm 3 nhóm: cung cấp đào tạo, chuyển gian/cho thuê hệ thống LMS, và tư vấn chiến lược. Cụ thể, trong năm 2020, Thinking School đã cung cấp:

 • 194 ngày giảng dạy cho 20 doanh nghiệp và trường ĐH
 • Cho thuê hệ thống LMS cho 8 doanh nghiệp trong đó có 1 doanh nghiệp ở nước ngoài (Đức).
 • Tư vấn chiến lược cho 1 doanh nghiệp

Kinh nghiệm quản lý đào tạo tại các trường đại học lớn của đội ngũ

Đội ngũ của Thinking School là tập thể giàu kinh nghiệm quản lý đào tạo tại các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Cụ thể:

 1. Trường ĐH BK TP HCM
 2. Trường ĐH Quốc tế TP HCM
 3. Trường ĐH Văn Lang
 4. Trường ĐH Ludwigshafen, Đức
 5. Trường ĐH RMIT Việt Nam
 6. Trường ĐH Deakin, Úc

Tổng kết các mô hình của thế giới

 1. Mô hình của Whetten, David A; Cameron, Kim S
 2. Mô hình của Northhouse
 3. Value Rubrics of Association of American Colleges and Universities (AACU)
 4. Mô hình Management Skill Pyramid
 5. Mô hình của SHRM
 6. Mô hình của : CGMA – Hiệp hội kế toán quản trị Anh
 7. Mô hình của UNESCO
 8. Mô hình của OECD
 9. Và một số mô hình của  các khách hàng của Thinking School (bảo mật)

Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School

Sau khi tham khảo các mô hình khung năng lực trên thế giới, Thinking School tổng hợp 10 năng lực xuất hiện ở tất cả các mô hình:

 1. Technical: năng lực chuyên môn của vị trí làm việc
 2. People: năng lực làm việc với con người
 3. Leadership: năng lực lãnh đạo
 4. Conceptual: năng lực khái niệm hóa. Đây là một năng lực khó, đòi hỏi khả năng khái quát hóa và nhận định vấn đề rõ ràng trong hoàn cảnh mơ hồ, hỗn độn
 5. Business: năng lực kinh doanh
 6. Digital: năng lực số
 7. Consultation: năng lực tư vấn
 8. Global and Cultural Effectiveness: năng lực văn hóa toàn cầu
 9. Ethical practice: năng lực đạo đực nghề nghiệp
 10. Critical evaluation: năng lực đánh giá sắc sảo, nhạy bén

Ngoài ra, Thinking School cũng đồng ý với CGMA (mô hình của doanh nghiệp) và Northouse (mô hình hàn lâm) ở 1 điểm là khung năng lực lõi nên được áp dụng cho tất cả nhân viên ở mọi vị trí chứ không nên phụ thuộc vào tính chất công việc. Nghĩa là, mỗi thành viên đều cần và được tạo cơ hội thể hiện tất cả năng lực trong khung năng lực lõi của một tổ chức. Điều khác biệt là cấp độ của từng năng lực cần được thể hiện sẽ phụ thuộc vào vị trí và cấp bậc của người nhân viên đó. Ví dụ, một chuyên viên điện đòi hỏi năng lực chuyên môn ở mức cao và có thể chỉ cần thể hiện năng lực kinh doanh ở mức độ vừa phải.

Dưới đây là khung 9 năng lực lõi do Thinking School đề xuất. Khung năng lực này là cơ sở cho tất cả chương trình đào tạo và là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Mo hinh 9 nang luc loi cua TKS

Nếu đi sâu vào từng loại năng lực lõi, Thinking School đã phát triển bộ kỹ năng cần có để có thể thể hiện được năng lực đó. Tùy vào cấp độ (1,2,3,4) người học/nhân viên sẽ được trang bị những kỹ năng tương ứng. Ví dụ:

Đào tạo giảng viên

Trong năng lực đào tạo giảng viên, tương ứng với 4 cấp độ người nhân viên cần thể hiện được các kỹ năng sau:

 1. Cấp độ 1: Kỹ năng giảng dạy online
 2. Cấp độ 2: Kỹ năng giảng dạy online và Xây dựng và quản lý môn học trên LMS
 3. Cấp độ 3: Kỹ năng giảng dạy online, Xây dựng và quản lý môn học trên LMS, và Đào tạo giảng viên nội bộ
 4. Cấp độ 4: Kỹ năng giảng dạy online, Xây dựng và quản lý môn học trên LMS, Đào tạo giảng viên nội bộ, Ứng dụng hệ thống LMS trong đào tạo và học tập, và Quản lý đào tạo

Ứng dụng mô hình 9 năng lực

Với khung năng lực này, câu hỏi đau đầu của doanh nghiệp “Nhân viên tôi cần học gì?” sẽ được giải quyết triệt để với 1 lộ trình rõ ràng phù hợp với vị trí và cấp độ của người học.

Thinkingschool.vn

 

Thinking School @2018