Mô hình năng lực lõi của Whetten, David A; Cameron, Kim S

Chia sẻ:

Mô hình Phát triển Kỹ năng Quản lý

Mô hình Kỹ năng Quản lý được David A. Whetten (ĐH Brigham Young, Anh Quốc) và Kim S. Cameron (ĐH Michigan, Hoa Kỳ) xây dựng và phát triển thành sách xuất bản bởi Pearson.

Whetten và Cameron có 5 tiền đề sau về lý thuyết của họ:

  1. Các kỹ năng quản lý phải được thể hiện ở hành vi. Kỹ năng quản lý không phải là tính cách hay phong thái mà là những hành động cụ thể để dẫn tới kết quả tích cực. Kỹ năng phải quan sát được bởi người khác.
  2. Các kỹ năng quản lý có thể điều chỉnh, kiểm soát được. Những kỹ năng này có thể bao gồm người khác và đòi hỏi hoạt động ý thức nhưng cuối cùng chúng vẫn là những hành vi quản lý được.
  3. Các kỹ năng quản lý có thể phát triển được. Năng lực có thể được cải thiện qua thực hành và phản hồi.
  4. Các kỹ năng quản lý là những kỹ năng liên quan và chồng chéo. Sẽ rất khó để phân định rạch ròi 1 kỹ năng cụ thể ra khỏi các kỹ năng còn lại.
  5. Các kỹ năng quản lý, trong một số trường hợp, sẽ mâu thuẫn thậm trí trái ngược với nhau. Nhưng tập hợp của nhiều loại kỹ năng là cần thiết để trở thành một quản lý hiệu quả mặc dù một vài kỹ năng có thể không thực sự hài hòa.

Mô hình phát triển kỹ năng quản lý của Whetten và Cameron được chia làm 3 nhóm kỹ năng. Cụ thể như sau:

Screenshot 2

Tài liệu tham khảo:

Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School.

 

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018